New features:
Yeni özellikler:
3 months ago
User avatar queeup

Translation changed

Switchboard / System Plug (Extra)Turkish

New features:
Yeniden tasarım ve yeni özellikler:
3 months ago
User avatar None

New strings to translate

Switchboard / System Plug (Extra)Turkish

New strings to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / System Plug (Extra)Turkish

Resource update 3 months ago
User avatar None

Source string changed

Switchboard / System Plug (Extra)Turkish

Redesign and nNew features:
3 months ago
User avatar queeup

Translation changed

Switchboard / System Plug (Extra)Turkish

Display more information for certain GPUs, including Intel® Xe Graphics
 
5 months ago
User avatar queeup

Translation changed

Switchboard / System Plug (Extra)Turkish

Use formatted device name when available
 
5 months ago
Display more information for certain GPUs, including Intel® Xe Graphics
 
9 months ago
Use formatted device name when available
 
9 months ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / System Plug (Extra)Turkish

New string to translate 9 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / System Plug (Extra)Turkish

Resource update 9 months ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / System Plug (Extra)Turkish

New string to translate 9 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / System Plug (Extra)Turkish

Resource update 9 months ago
Ellipsize long hardware names
Uzun donanım adları kısaltıldı
10 months ago
Fix system memory calculation
Sistem belleği hesaplaması düzeltildi
10 months ago
Fix an issue where the view was destroyed early when navigating away
Sayfadan ayrılmadan önce görünümün erken yok olmasına neden olan bir sorun düzeltildi
10 months ago
User avatar queeup

Translation changed

Switchboard / System Plug (Extra)Turkish

Provide information for ARM CPUs
Daha çok ekran kartı türüARM CPU'lar için bilgi sağlar
10 months ago
More information:
Daha fazla bilgi:
10 months ago
Add a Firmware view to manage device firmware updates
Cihaz üretici yazılımı güncellemelerini yönetmek için bir Üretici Yazılımı görünümü eklendi
10 months ago
Redesign the Operating System tab with clearer links and buttons
İşletim Sistemi sekmesini daha net bağlantılar ve düğmelerle yeniden tasarladık
10 months ago

Search