Don't overwrite custom overrides when unnecessary
No se substitueixen substitucions personalitzades quan no cal.
9 months ago
Fix an issue with setting the incorrect app for certain files types
Correcció de l'establiment de l'aplicació incorrecta per a alguns tipus de fitxers
9 months ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / Applications Plug (Extra)Catalan

New string to translate 9 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Applications Plug (Extra)Catalan

Resource update 9 months ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / Applications Plug (Extra)Catalan

New string to translate 9 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Applications Plug (Extra)Catalan

Resource update 9 months ago
New features:
FuncionCaracterístiques noves:
10 months ago
Show custom launcher files
Es mostren els fitxers de llançador personalitzats
11 months ago
Minor updates:
Actualitzacions menors:
11 months ago
Manage permissions for Flatpak apps
Gestioneu els permisos de les aplicacions de Flatpak.
11 months ago
New features:
Funcions noves:
11 months ago
User avatar None

New strings to translate

Switchboard / Applications Plug (Extra)Catalan

New strings to translate 11 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Applications Plug (Extra)Catalan

Resource update 11 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Applications Plug (Extra)Catalan

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / Applications Plug (Extra)Catalan

Committed changes 2 years ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / Applications Plug (Extra)Catalan

New string to translate 2 years ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Applications Plug (Extra)Catalan

Resource update 2 years ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / Applications Plug (Extra)Catalan

Committed changes 2 years ago
Applications Settings
AParàmetres de les aplicacions
2 years ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / Applications Plug (Extra)Catalan

New string to translate 2 years ago

Search