User avatar yarons

Translation changed

Switchboard / Power Plug (Extra)Hebrew

Fix a potential issue with resuming from sleep
תיקון בעיה שמתרחשת כשיוצאים ממצב שינה
a month ago
Fix a potential issue with resuming from sleep
תיקון בעיה שמתרשת כשיוצאים ממצב שינה
a month ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / Power Plug (Extra)Hebrew

New string to translate a month ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Power Plug (Extra)Hebrew

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Power Plug (Extra)Hebrew

Resource update a month ago
Add toggle for showing battery percentage in Panel
נוסף בורר להצגת אחוז הסוללה בלוח
a month ago
New features:
יכולות חדשות:
a month ago
User avatar None

New strings to translate

Switchboard / Power Plug (Extra)Hebrew

New strings to translate a month ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Power Plug (Extra)Hebrew

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Power Plug (Extra)Hebrew

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Power Plug (Extra)Hebrew

Resource update 2 months ago
User avatar yarons

Translation changed

Switchboard / Power Plug (Extra)Hebrew

Show in search results for "sleep" and "timeout"
הצגת מופיע בתוצאות חיפוש ל„שינה” ול„תום זמן”
3 months ago
Show in search results for "sleep" and "timeout"
הצגת תוצאות חיפוש ל„שינה” ול„תום זמן”
3 months ago
Change lid settings without restarting
ניתן להחליף הגדרות מכסה בלי להפעיל מחדש
3 months ago
Minor updates:
עדכונים משניים:
3 months ago
User avatar None

New strings to translate

Switchboard / Power Plug (Extra)Hebrew

New strings to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Power Plug (Extra)Hebrew

Resource update 3 months ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / Power Plug (Extra)Hebrew

Committed changes 7 months ago
User avatar yarons

Translation changed

Switchboard / Power Plug (Extra)Hebrew

Fix potential freeze when changing settings from multiple panes
תיקון קפיאה אפשרית משינוי הגדרות בחלונות מרוביםיפאון שעשוי להתרחש בעת החלפת הגדרות ממגוון לוחות
7 months ago
User avatar yarons

Suggestion accepted

Switchboard / Power Plug (Extra)Hebrew

Fix potential freeze when changing settings from multiple panes
תיקון קיפאון שעשוי להתרחש בעת החלפת הגדרות ממגוון לוחותפיאה אפשרית משינוי הגדרות בחלונות מרובים
7 months ago

Search