On-screen keyboard settings…
Nastaveniea klávesnice na obrazovke...
a month ago
Keyboard settings…
Nastavenia klávesnice
a month ago
Sound settings…
Zvukové nNastavenia zvuku
a month ago
Sound settings…
Zvukové nastavenia...
a month ago
Keyboard shortcut
Klávesovéá skratkya
a month ago
Provide audio descriptions for items on the screen
Poskytovať zvukový popis pre položieky na obrazovke
a month ago
,
,
a month ago
Use modifier keys in sequence (sticky keys)
Použiť funkmodifikačné klávesy za sebou (lepkavé klávesy)
a month ago
Beep when a modifier key is pressed
Pípnuť keďZapípať pri stlačení modifikačnáej klávesa je stlačenáy
a month ago
Use modifier keys in sequence (sticky keys)
Použiť modifikafunkčné klávesy za sebou (lepkavé klávesy)
a month ago
Beep when a lock key is pressed
Zapípať pri stlačení klávesy uzamknutiazamykacej klávesy
a month ago
Beep when a lock key is pressed
Pípnuť keď je zamykacia klávesa stlačenáZapípať pri stlačení klávesy uzamknutia
a month ago
Fast Typing Delay length
Dĺžka oOneskoreniae pri rýchlom písaní
a month ago
Typing Delay length
Dĺžka oOneskoreniae pri písaní
a month ago
Beep when a key is pressed
PípnuZapípať pri stlačení klávesy
a month ago
Beep when a key is accepted
PípnuZapípať pri prijatí klávesy
a month ago
Beep when a key is accepted
ZapípaPípnuť pri prijatí klávesy
a month ago
Beep when a key is pressed
Pípnuť keď je klávesa stlačenápri stlačení klávesy
a month ago
keyboard shortcut
Kklávesovéá skratkya
a month ago
Audio descriptions
Zvukové popisy
a month ago

Search