Resource update 11 months ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / Bluetooth PlugNorwegian Bokmål (nb)

Committed changes 11 months ago
Unable to Connect
Klarte ikke å koble til
11 months ago
Unable to Connect
Klarte ikke å koble til
11 months ago
Forget this device
Glem valgtdenne enheten
a year ago
Enter Bluetooth PIN
Skriv inn Blåtanns-PIN
a year ago
Keyboard Settings
ITastaturinnstillinger for tastatur
a year ago
Sound Settings
ILydinnstillinger for lyd
a year ago
Resource update a year ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / Bluetooth PlugNorwegian Bokmål (nb)

New string to translate a year ago
Resource update a year ago
Type the code displayed below on “%s”, followed by Enter.
Skriv inn koden som vises i «%s», etterfulgt av «↵».
a year ago
Type the code displayed below on “%s”, followed by Enter.
Skriv inn koden som vises i «%s», etter fulgt av «↵».
a year ago
Type the code displayed below on “%s”, followed by Enter.
Skriv inn koden som vises i «%s», etter fulgt av
a year ago
“%s” would like to pair with this device. Make sure the code displayed on “%s” matches the one below.
«%s» ønsker å tilknytte seg denne enheten. Forsikre deg om at koden som vises i «%s» samsvarer med den nedenfor.
a year ago
“%s” would like to pair with this device.
«%s» ønsker å tilknytte seg denne enheten.
a year ago
Controller
Kontroller
a year ago
Phone
Telefon
a year ago
Tablet
Nettbrett
a year ago
Make sure the code displayed on “%s” matches the one below.
Forsikre deg om at koden som vises på «%s» samsvarer med den nedenfor.
a year ago

Search