Resource update a month ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / Bluetooth PlugNorwegian Bokmål (nb)

New string to translate a month ago
Resource update a month ago
Type the code displayed below on “%s”, followed by Enter.
Skriv inn koden som vises i «%s», etterfulgt av «↵».
a month ago
Type the code displayed below on “%s”, followed by Enter.
Skriv inn koden som vises i «%s», etter fulgt av «↵».
a month ago
Type the code displayed below on “%s”, followed by Enter.
Skriv inn koden som vises i «%s», etter fulgt av
a month ago
“%s” would like to pair with this device. Make sure the code displayed on “%s” matches the one below.
«%s» ønsker å tilknytte seg denne enheten. Forsikre deg om at koden som vises i «%s» samsvarer med den nedenfor.
a month ago
“%s” would like to pair with this device.
«%s» ønsker å tilknytte seg denne enheten.
a month ago
Controller
Kontroller
a month ago
Phone
Telefon
a month ago
Tablet
Nettbrett
a month ago
Make sure the code displayed on “%s” matches the one below.
Forsikre deg om at koden som vises på «%s» samsvarer med den nedenfor.
a month ago
Unknown Bluetooth Device
Ukjent Blåtannsenhet
a month ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / Bluetooth PlugNorwegian Bokmål (nb)

Committed changes 5 months ago
User avatar None

Automatic translation

Switchboard / Bluetooth PlugNorwegian Bokmål (nb)

Speaker
Høyttaler
5 months ago
User avatar None

Automatic translation

Switchboard / Bluetooth PlugNorwegian Bokmål (nb)

Touchpad
Pekeplate
5 months ago
User avatar None

Automatic translation

Switchboard / Bluetooth PlugNorwegian Bokmål (nb)

Mouse
Mus
5 months ago
User avatar None

Automatic translation

Switchboard / Bluetooth PlugNorwegian Bokmål (nb)

Keyboard
Innstillinger for tTastatur
5 months ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / Bluetooth PlugNorwegian Bokmål (nb)

New string to translate 5 months ago
Resource update 5 months ago

Search