User avatar None

New string to translate

Switchboard / Display PlugMarathi

New string to translate 4 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Display PlugMarathi

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Display PlugMarathi

Resource update a year ago
Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / Display PlugMarathi

Committed changes 2 years ago
User avatar josprachi

Translation changed

Switchboard / Display PlugMarathi

Configure resolution and position of monitors and projectors
मॉनिटर्स आणि प्रोजेक्टर्सची रिझोल्यूशन आणि जागेची स्थिती कॉन्फिगर करा
2 years ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / Display PlugMarathi

Committed changes 2 years ago
Night Light makes the colors of your display warmer. This may help prevent eye strain and sleeplessness.
रात्रीच्या प्रकाशामुळे आपल्या प्रदर्शनाचे रंग उबदार होतात. हे डोळ्यांतील मानसिक ताण आणि अस्वस्थपणास प्रतिबंध करण्यास मदत करू शकते.
2 years ago
User avatar josprachi

Translation uploaded

Switchboard / Display PlugMarathi

Set as primary display
प्राथमिक प्रदर्शन म्हणून सेट करा
2 years ago
User avatar josprachi

Translation uploaded

Switchboard / Display PlugMarathi

Is the primary display
हे प्राथमिक प्रदर्शन आहे
2 years ago
User avatar josprachi

Translation uploaded

Switchboard / Display PlugMarathi

%g Hz
%g Hz
2 years ago
User avatar josprachi

Translation uploaded

Switchboard / Display PlugMarathi

Refresh Rate:
रीफ्रेश दर:
2 years ago
User avatar josprachi

Translation uploaded

Switchboard / Display PlugMarathi

Screen Rotation:
स्क्रीन रोटेशन:
2 years ago
User avatar josprachi

Translation uploaded

Switchboard / Display PlugMarathi

Resolution:
रेझोल्यूशन:
2 years ago
User avatar josprachi

Translation uploaded

Switchboard / Display PlugMarathi

Use This Display:
हे प्रदर्शन वापरा:
2 years ago
User avatar josprachi

Translation uploaded

Switchboard / Display PlugMarathi

Configure display
प्रदर्शन कॉन्फिगर करा
2 years ago
User avatar josprachi

Translation uploaded

Switchboard / Display PlugMarathi

Rotation Lock:
रोटेशन लॉक:
2 years ago
User avatar josprachi

Translation uploaded

Switchboard / Display PlugMarathi

Apply
लागू करा
2 years ago
User avatar josprachi

Translation uploaded

Switchboard / Display PlugMarathi

Detect Displays
डिस्प्ले शोधा
2 years ago
User avatar josprachi

Translation uploaded

Switchboard / Display PlugMarathi

LoDPI
LoDPI
2 years ago

Search