User avatar None

Resource update

Switchboard / Power PlugNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 3 weeks ago
Prompt to shutdown
Spør om å skru av
5 months ago
Sleep inactivity timeout
Tidsavbrudd for dvalgangsinaktivitet
5 months ago
Sleep inactivity timeout
Tidsavbrudd for dvalgangsinaktivitet
5 months ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / Power PlugNorwegian Bokmål (nb)

New string to translate 6 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Power PlugNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 6 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Power PlugNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 11 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Power PlugNorwegian Bokmål (nb)

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Power PlugNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 2 years ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / Power PlugNorwegian Bokmål (nb)

Committed changes 2 years ago
Configure display brightness, power buttons, and suspend behavior
Sett opp skjermlysstyrke, strømpå-knapper, og strømsparingdvalgangsoppførsel
2 years ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / Power PlugNorwegian Bokmål (nb)

Committed changes 2 years ago
Power button:
Av/på-knapp:
2 years ago
Configure display brightness, power buttons, and suspend behavior
KonfigurerSett opp lysstyrke, strømknapper og strømsparing
2 years ago
Suspend when inactive for:
Hvilemodus vedhvis inaktivitet i:
2 years ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / Power PlugNorwegian Bokmål (nb)

Committed changes 2 years ago
Suspend button
Dvale-knapp
2 years ago
Configure display brightness, power buttons, and suspend behavior
Konfigurer lysstyrke, strømknapper og strømsparing
2 years ago
Suspend when inactive for:
Hvilemodus ved inaktivitet i:
2 years ago
Manage power settings
Behandle strøm-innstillinger
2 years ago

Search