Prompt to shutdown
Výzva na vypnutie
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Power PlugSlovak

Suspend inactive
NUspať neaktívne uspanie
2 months ago
Sleep inactivity timeout
Časovač neaktivity počas spánku
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Power PlugSlovak

Docked lid close
Zavreté veko vtvorenie veka pri pripojenom doku
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Power PlugSlovak

Inactive display off
Vypnutieá neaktívneho displeja obrazovka
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Power PlugSlovak

Display brightness
Jas displejaobrazovky
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Power PlugSlovak

Lid close
UzavZatvoretnie veka
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Power PlugSlovak

Display inactive
Obrazovka neaktívnNeaktívna obrazovka
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Power PlugSlovak

Dim display
Stlmiť displejmaviť obrazovku
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Power PlugSlovak

Display inactive
ZoObrazovka neaktívnea
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Power PlugSlovak

Suspend button
Tlačidlo uspania
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Power PlugSlovak

Configure display brightness, power buttons, and suspend behavior
Nastaveniujte jasu monitora obrazovky, tlačidlaá napájania a správania sa v režime uspánkuvania
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Power PlugSlovak

Some changes will not take effect until you restart this computer
TNiekto zmeny sa prejavia až po reštarte počítača
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Power PlugSlovak

Suspend when inactive for:
OdložiťUspať, ak je neaktívny počas dobu:
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Power PlugSlovak

Turn off display when inactive for:
Vypnúť monitor, ak je neaktívny po dobu:
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Power PlugSlovak

When lid is closed with external monitor:
KeďAk je veko zavtvoretné va pripojení sý externým monitorom:
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Power PlugSlovak

When lid is closed:
Ak je veko zatvorený kryté:
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Power PlugSlovak

Display brightness:
Jas displejaobrazovky:
2 months ago
Show battery percentage in Panel:
Zobrazovať percentá batérie v Paneli:
2 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Power PlugSlovak

You do not have permission to change this
Nemáte oprávnenie na túto zmenu
2 months ago

Search