Resume
Zrušiť pozastavenie
3 months ago
Tri-color
Trojfarebná
3 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Use as default printer:
Použiť ako východziupredvolenú tlačiareň:
3 months ago
Lab 1 or John's Desk
Laboratórium 1 alebo Janov stôl
3 months ago
Roll %d
Rolka %d
3 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Top
HoreVrchné
3 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Rear
VzaduZadné
3 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Manual
Ručnéý
3 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Manual
Ručnýé
3 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Manual
Ručnéý
3 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Manual
Ručnýé
3 months ago
Main Roll
Hlavná rolka
3 months ago
Continuous Autofeed
Automatické plnenie
3 months ago
By-pass Tray
Náhradný zásobník
3 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Bottom
DoleSpodné
3 months ago
Alternate Roll
Alternatívna rolka
3 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Paper Allocation
PridelUmiestnenie papierua
3 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Normal
Normálnya
3 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Draft
NávrhKoncept
3 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

My Mailbox
Moja e-mailová schránka
3 months ago

Search