Resume
Zrušiť pozastavenie
8 months ago
Tri-color
Trojfarebná
8 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Use as default printer:
Použiť ako východziupredvolenú tlačiareň:
8 months ago
Lab 1 or John's Desk
Laboratórium 1 alebo Janov stôl
8 months ago
Roll %d
Rolka %d
8 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Top
HoreVrchné
8 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Rear
VzaduZadné
8 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Manual
Ručnéý
8 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Manual
Ručnýé
8 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Manual
Ručnéý
8 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Manual
Ručnýé
8 months ago
Main Roll
Hlavná rolka
8 months ago
Continuous Autofeed
Automatické plnenie
8 months ago
By-pass Tray
Náhradný zásobník
8 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Bottom
DoleSpodné
8 months ago
Alternate Roll
Alternatívna rolka
8 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Paper Allocation
PridelUmiestnenie papierua
8 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Normal
Normálnya
8 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

Draft
NávrhKoncept
8 months ago
User avatar JohnDumpling

Translation changed

Switchboard / Printers PlugSlovak

My Mailbox
Moja e-mailová schránka
8 months ago

Search