Resource update a month ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / Security & Privacy PlugNorwegian Bokmål (nb)

New string to translate a month ago
Resource update a month ago
Resource update 7 months ago
Resource update 7 months ago
User avatar None

New strings to translate

Switchboard / Security & Privacy PlugNorwegian Bokmål (nb)

New strings to translate 8 months ago
Resource update 8 months ago
TrashDownloaded files
8 months ago
Automatically Delete:
Automatisk ssletting:
11 months ago
Automatically Delete:
Automatisk sslett gamle filer fra papirkurvening:
11 months ago
Singular
Day
Plural
Days
Singular
Dag
Plural
Dager
a year ago
Old temporary files
MGamle midlertidige filer
a year ago
%s can store local usage data to provide extra functionality like offering recently-used files and more relevant local search. Regardless of this setting, usage data is never transmitted off of this device or to third parties.
%s kan lagre lokal bruksdata for å tilby ekstra funksjonalitet som nylig brukte filer, og mer relevant lokalt søk.
Uavhengig av denne innstillinger, forlater bruksdata aldri denne enheten pog blir ei heller sendt til tredjeparter.
a year ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / Security & Privacy PlugNorwegian Bokmål (nb)

New string to translate a year ago
Resource update a year ago
Resource update 2 years ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / Security & Privacy PlugNorwegian Bokmål (nb)

New string to translate 2 years ago
Resource update 2 years ago
Committed changes 2 years ago
Trashed files
Filer i papirkurven
2 years ago

Search