User avatar None

Resource update

Switchboard / Sharing PlugNorwegian Nynorsk

Resource update 2 years ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Sharing PlugNorwegian Nynorsk

Resource update 2 years ago
Committed changes 3 years ago
User avatar semonje

Translation completed

Switchboard / Sharing PlugNorwegian Nynorsk

Translation completed 3 years ago
Open bluetooth settings
Opne Bluetooth-innstillingar
3 years ago
Bluetooth settings…
Bluetooth-innstillingar…
3 years ago
The bluetooth device is either disconnected or disabled. Check bluetooth settings and try again.
Bluetooth-eininga er anten fråkopla eller avslått. Sjekk Bluetooth-innstillingane og prøv igjen.
3 years ago
Bluetooth Sharing Is Not Available
Bluetooth-deling er ikkje tilgjengeleg
3 years ago
Ask me
Spør emeg
3 years ago
Ask me
Spør emg
3 years ago
When paired
Når samankopla
3 years ago
Always
Alltid
3 years ago
Accept files from bluetooth devices:
Aksepter filer frå Bluetooth-einingar:
3 years ago
Notify about newly received files:
Varsle om nyleg mottekne filer:
3 years ago
While disabled, bluetooth devices can not send files to Downloads.
Medan aktivert kan ikkje Bluetooth-einingar sende filer til «Nedlastingar».
3 years ago
While enabled, bluetooth devices can send files to Downloads.
Medan aktivert kan Bluetooth-einingar sende filer til «Nedlastingar».
3 years ago
Select the folder containing your %s
Vel mappa som inneheld %s dine
3 years ago
Videos
Videoar
3 years ago
While disabled, the selected media libraries are unshared, and it won't stream files from your computer to other devices.
Medan avslått er dei valde mediebiblioteka udelt, og det vil ikkje strøyme filer frå datamaskina di til andre einingar.
3 years ago
While disabled, the selected media libraries are unshared, and it won't stream files from your computer to other devices.
Medan avslått er dei valde mediebiblioteka udelt, og det vil ikkje strøyme filer
3 years ago

Search