User avatar None

Resource update

Switchboard / Sound PlugNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 2 months ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / Sound PlugNorwegian Bokmål (nb)

New string to translate 6 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Sound PlugNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 6 months ago
User avatar None

New strings to translate

Switchboard / Sound PlugNorwegian Bokmål (nb)

New strings to translate 6 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Sound PlugNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 6 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Sound PlugNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 7 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Sound PlugNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 7 months ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / Sound PlugNorwegian Bokmål (nb)

New string to translate 7 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Sound PlugNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 7 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Sound PlugNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 11 months ago
Port
FlyttbarPort
11 months ago
Balance
Balanse
a year ago
Balance
Balanse:
a year ago
Volume
InngangslLydstyrke:
a year ago
Event Sounds
Hendelseslyder:
a year ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Sound PlugNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 2 years ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Sound PlugNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 2 years ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / Sound PlugNorwegian Bokmål (nb)

Committed changes 3 years ago
Event alerts occur when the system cannot do something in response to user input, like attempting to backspace in an empty input or switch windows when only one is open.
Hendelsesvarsler inntreffer når systemet ikke kan utrette brukerhandlinger som har med inndata å gjøre, som å forsøke å bruke rettetast i et tomt felt, eller bytte vinduer når kun ett er åpent.
3 years ago
Flash screen
Blink skjerm
3 years ago

Search