Unable to change the password for %s
Nepodarilo sa zmeniť heslo pre %s
3 days ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / User Accounts PlugSlovak

Resource update 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / User Accounts PlugSlovak

Resource update 3 weeks ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / User Accounts PlugSlovak

New string to translate 4 weeks ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / User Accounts PlugSlovak

Resource update 4 weeks ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / User Accounts PlugSlovak

Resource update a month ago
Disable User Account
ZakázDeaktivovať používateľský účet
3 months ago
Enable User Account
PovoliAktivovať používateľský účet
3 months ago
Enabled
PovolenZapnuté
3 months ago
Confirm Password
Potvrdenie novéhoďte heslao
3 months ago
Choose a Password
ZmeniťVyberte si heslo
3 months ago
Set from File…
Nastaviť zo súboru...
3 months ago
Disable User Account
Zneprístupniakázať používateľský účet
3 months ago
Disable User Account
DeaktivovaZneprístupniť používateľský účet
3 months ago
Disable User Account
Deaktivovať účet použiívateľaský účet
3 months ago
Enable User Account
Aktivovať účetPovoliť používateľaský účet
3 months ago
Change Password…
Zmeniť heslo
3 months ago
Click to switch to Language & Locale Settings
Kliknite pre prepnutie Jazyka & Regionálne nastaveniado nastavení Jazyka a oblastí
3 months ago
Standard
ŠtandardnéBežný
3 months ago
Account type:
Typ kontaúčtu:
3 months ago

Search