Point out how to find other accessibility features in System Settings
Додано пояснення, як знайти інші можливості доступності у Налаштуваннях системи
3 months ago
Add a switch to show the indicator in the Panel
Додано перемикач, щоб показати індикатор на панелі
3 months ago
Minor updates:
Незначні оновлення:
3 months ago
Ensure screen reader shortcut keys are shown
Виправлено відсутність клавіатурних скороченьНаявність комбінацій клавіш для зчитувача екрана
3 months ago
Fixes:
Виправлення:
3 months ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / Universal Access Plug (Extra)Ukrainian

New string to translate 3 months ago
Resource update 3 months ago
User avatar None

New strings to translate

Switchboard / Universal Access Plug (Extra)Ukrainian

New strings to translate 3 months ago
Resource update 3 months ago
User avatar None

Source string changed

Switchboard / Universal Access Plug (Extra)Ukrainian

FixEnsure screen reader shortcut keys aren't shown
3 months ago
Remove panes whose settings now live somewhere else
Прибрано панелі, параметриналаштування яких тепер працюють десь веренесено до іншомуго місція
3 months ago
Universal Access Settings
ПараметриНалаштування універсального доступу
3 months ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / Universal Access Plug (Extra)Ukrainian

Committed changes a year ago
Configure accessibility features
Налаштуватиння функціїй доступності
a year ago
Configure accessibility features
Налаштуйтевати функції доступності
a year ago
Remove panes whose settings now live somewhere else
Прибрано панелі, параметри яких тепер працюють десь в іншому місці
a year ago
Configure accessibility features
Налаштуйте функції доступності
a year ago
Universal Access Settings
Параметри універсального доступу
a year ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / Universal Access Plug (Extra)Ukrainian

Committed changes a year ago
Updated translations
Оновлено переклади
a year ago

Search