User avatar None

Resource update

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)Dutch

Resource update 4 months ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)Dutch

Committed changes 7 months ago
Get permission on demand for enabling or disabling accounts
Vraag om toestemming tijdens het toevoegen en verwijdactiveren en deactiveren van accounts
7 months ago
Improve reliability of account creation
De betrouwbaarheid van het creëren van accounts is verbeterd
7 months ago
Show more accurate reasons for locked settings
Toon duidelijkere redenen voor vergrendelde instellingen
7 months ago
User Accounts Settings
Gebruikersaccounts instellingen
7 months ago
Updated translations
Bijgewerkte vertalingen
8 months ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)Dutch

New string to translate 9 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)Dutch

Resource update 9 months ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)Dutch

New string to translate 9 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)Dutch

Resource update 9 months ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)Dutch

Committed changes a year ago
Animate Infobars
Animeer de infobalken
a year ago
Ask for permission when adding and removing accounts
Vraag om toestemming tijdens het toevoegen en verwijderen van accounts
a year ago
Show in sidebar if an account is disabled
Toon het in de zijbalk als een account uitgeschakeld is
a year ago
Manage user accounts
Beheer gebruikersaccounts
a year ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)Dutch

Committed changes a year ago
Manage account permissions and configure user names, passwords, and photos
Beheer accountrechten en configureer gebruikersnamen, wachtwoorden en foto's
a year ago
Authentication is required to change user data
Authenticatie is vereist om gebruikersgegevens te wijzigen
a year ago
Updated translations
Bijgewerkte vertalingen
a year ago

Search