User avatar None

Resource update

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)Serbian

Resource update 6 months ago
User avatar None

New string to translate

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)Serbian

New string to translate 6 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)Serbian

Resource update 6 months ago
User avatar None

Source string changed

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)Serbian

GetUpdate permission on demand fors when enabling orand disabling accounts
6 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)Serbian

Resource update 6 months ago
User avatar None

New strings to translate

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)Serbian

New strings to translate 7 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)Serbian

Resource update 7 months ago
User avatar None

New strings to translate

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)Serbian

New strings to translate 10 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)Serbian

Resource update 10 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)Serbian

Resource update 11 months ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)Serbian

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Switchboard / User Accounts Plug (Extra)Serbian

Committed changes a year ago
Manage user accounts
Управљајте корисничким налозима
a year ago
Authentication is required to change user data
Потребно је потврђивање идентитета за промену корисничких података
a year ago
Manage account permissions and configure user names, passwords, and photos
Управљајте овлашћењима налога и подесите имена корисника, лозинке и фотографије
a year ago
Animate Infobars
Анимира инфо траке
a year ago
User Accounts Settings
Поставке корисничких налога
a year ago
Show in sidebar if an account is disabled
Приказује у бочној површи ако је налог искључен
a year ago
Ask for permission when adding and removing accounts
Тражи овлашћење приликом додавања и уклањања налога
a year ago
Show more accurate reasons for locked settings
Приказује тачније разлоге за закључане поставке
a year ago

Search