User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

There is an active process on this tab. If you reload it, the process will end.
W oknie terminala znajduje się aktywny proces. Jeśli je odświeżysz, proces się zakończy.
a month ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Are you sure you want to reload this tab?
Czy na pewno chcesz odświeżyć tą kartę?
a month ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

The pasted text may be trying to gain administrative access
Wklejony tekst może próbować uzyskać dostępu administracyjnego
a month ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Reload
Odśwież
a month ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Natural Copy/Paste
Naturalne kopiowanie/wklejanie
a month ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Open a new terminal tab
Otwórz nową kartę terminalu
a month ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Open a new terminal window
Otwórz nowe okno terminalu
a month ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Run remainder of line as a command in terminal. Can also use '--' as flag
Uruchom przypomnienie w linii jako komenda w terminalu. Można też użyć '--' jako flagi
a month ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Process completed
Proces ukończony
a month ago
User avatar PolishCucumber

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Copying commands into Terminal can be dangerous. Be sure you understand what each part of the pasted text does before continuing.
Kopiowanie komend w Terminal może być niebezpieczne. Upewnij się że rozumiesz każdą część wklejonego tekstu przed kontynułowaniem.
2 months ago
User avatar PolishCucumber

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Reload Tab
Odśwież kartę
2 months ago
User avatar PolishCucumber

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

There is an active process on this tab. If you reload it, the process will end.
W oknie terminala znajduje się aktywny proces. Jeśli odświeżysz proces zakończy się
2 months ago
User avatar PolishCucumber

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Are you sure you want to reload this tab?
Jesteś pewien, że chcesz odświerzyć tę kartę?
2 months ago
User avatar PolishCucumber

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

The pasted text may contain multiple commands
Wklejony tekst może mieć kilka komend
2 months ago
User avatar PolishCucumber

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

The pasted text may be trying to gain administrative access
Wklejony tekst może wymagać dostępu admistracyjnego
2 months ago
User avatar PolishCucumber

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Reload
Odświerz
2 months ago
User avatar PolishCucumber

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Duplicate
Duplikuj
2 months ago
User avatar PolishCucumber

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Show in %s
Wyświetl w %s
2 months ago
User avatar PolishCucumber

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Natural Copy/Paste
Naturalne Kopiowanie/Wklejanie
2 months ago
User avatar PolishCucumber

Suggestion added

Terminal / TerminalPolish

Run remainder of line as a command in terminal. Can also use '--' as flag
Uruchom przypomnienie w lini jako komenda w terminalu. Możesz też użyć '--' jako flaga
2 months ago

Search