User avatar None

Resource update

Terminal / TerminalTurkish

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

Terminal / TerminalTurkish

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

Terminal / TerminalTurkish

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

Terminal / TerminalTurkish

Resource update 6 months ago
User avatar queeup

New translation

Terminal / TerminalTurkish

Copying commands into Terminal can be dangerous. Be sure you understand what each part of the pasted text does before continuing.
Komutları terminale kopyalamak tehlikeli olabilir. Yapıştırılan metnin her bir kısmının devam etmeden önce ne yaptığını anladığınızdan emin olun.
7 months ago
User avatar queeup

New translation

Terminal / TerminalTurkish

The pasted text may contain multiple commands
Yapıştırılan metin birden fazla komut içerebilir
7 months ago
User avatar queeup

New translation

Terminal / TerminalTurkish

The pasted text may be trying to gain administrative access
Yapıştırılan metin yönetim erişimi kazanmaya çalışıyor olabilir
7 months ago
User avatar None

New strings to translate

Terminal / TerminalTurkish

New strings to translate 7 months ago
User avatar None

Resource update

Terminal / TerminalTurkish

Resource update 7 months ago
User avatar queeup

New translation

Terminal / TerminalTurkish

Duplicate
Çoğalt
7 months ago
User avatar None

New string to translate

Terminal / TerminalTurkish

New string to translate 7 months ago
User avatar None

Resource update

Terminal / TerminalTurkish

Resource update 7 months ago
User avatar queeup

New translation

Terminal / TerminalTurkish

Process exited with errors
İşlem hata ile sonlandı
7 months ago
User avatar queeup

New translation

Terminal / TerminalTurkish

Process completed
İşlem tamamlandı
7 months ago
User avatar None

New strings to translate

Terminal / TerminalTurkish

New strings to translate 7 months ago
User avatar None

Resource update

Terminal / TerminalTurkish

Resource update 7 months ago
User avatar queeup

New translation

Terminal / TerminalTurkish

Reload
Yeniden Yükle
8 months ago
User avatar queeup

Translation changed

Terminal / TerminalTurkish

Reload Tab
Sekmeyi KapatYeniden Yükle
8 months ago
User avatar queeup

Translation changed

Terminal / TerminalTurkish

There is an active process on this tab. If you reload it, the process will end.
Bu terminaldesekmede aktif bir işlem devam etmekte. Yeniden yüklerseniz, işlem sona erecektir.
8 months ago
User avatar queeup

Translation changed

Terminal / TerminalTurkish

Are you sure you want to reload this tab?
Bu sekmeyi kapatmayeniden yüklemek istediğinizden emin misiniz?
8 months ago

Search