User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Website / 410Polish

Whoops! That link has expired.
Ups! Ten odnośnik stał się nieracił swoją ważnyość.
a month ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Website / 410Polish

If you were looking for something else, feel free to <a href="https://github.com/elementary/website/issues/new">file an issue on our GitHub</a>.
Jeśli szukałeś czegoś innego, możesz <a href="https://github.com/elementary/website/issues/new">zgłosić problem na naszym GitHubie</a>.
a month ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Website / 410Polish

If you’re trying to download elementary OS, please head back to <a href="/">the home page</a> for the most up-to-date version. If you were brought here from a third-party website, it is possible they were attempting to bypass the payment prompt or installation directions. Please inform them that download links are temporary, per-user, and load-balanced. The correct way to link to the download is to link to <a href="https://elementary.io">elementary.io</a>.
Jeśli próbujesz pobrać elementary OS, wróć do <a href="/">strony głównej</a>, aby uzyskać najbardziej aktualną wersję. Jeśli zostałeś przeniesiony tutaj z innej strony internetowej, możliwe, że próbowaliła ona ominąć wskazówki dotyczące płatności lub instalacji. Prosimy o poinformowanie ich, że linki do pobrania są tymczasowe, osobne dla każdego użytkownika i są zoptymalizowane pod względem obciążenia. Prawidłowym sposobem na link do pobrania jest link do <a href="https://elementary.io">elementary.io</a>.
a month ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Website / 410Polish

If you’re trying to download elementary OS, please head back to <a href="/">the home page</a> for the most up-to-date version. If you were brought here from a third-party website, it is possible they were attempting to bypass the payment prompt or installation directions. Please inform them that download links are temporary, per-user, and load-balanced. The correct way to link to the download is to link to <a href="https://elementary.io">elementary.io</a>.
Jeśli próbujesz pobrać elementary OS, wróć do <a href="/">strony głównej</a>, aby uzyskać najbardziej aktualną wersję. Jeśli zostałeś przeniesiony tutaj z innej strony internetowej, możliwe, że próbowali ominąć wskazówki dotyczące płatności lub instalacji. Prosimy o poinformowanie ich, że linki do pobrania są tymczasowe, dla każdego użytkownika i są zoptymalizowane pod względem obciążenia. Prawidłowym sposobem na link do pobrania jest link do <a href="https://elementary.io">elementary.io</a>.
a month ago
User avatar marcin-serwin

New contributor

Website / 410Polish

New contributor a month ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Website / 410Polish

If you were looking for something else, feel free to <a href="https://github.com/elementary/website/issues/new">file an issue on our GitHub</a>.
Jeśli szukałeś czegoś innego, możesz <a href="https://github.com/elementary/website/issues/new">zgłosić problem na naszym GitHubie</a>.
a year ago
User avatar DarkKnightComes

Suggestion added

Website / 410Polish

If you’re trying to download elementary OS, please head back to <a href="/">the home page</a> for the most up-to-date version. If you were brought here from a third-party website, it is possible they were attempting to bypass the payment prompt or installation directions. Please inform them that download links are temporary, per-user, and load-balanced. The correct way to link to the download is to link to <a href="https://elementary.io">elementary.io</a>.
Jeśli próbujesz pobrać elementary OS, wróć do <a href="/">strony głównej</a>, aby uzyskać najbardziej aktualną wersję. Jeśli zostałeś przeniesiony tutaj z innej strony internetowej, możliwe, że próbowali ominąć wskazówki dotyczące płatności lub instalacji. Prosimy o poinformowanie ich, że linki do pobrania są tymczasowe, dla każdego użytkownika i są zoptymalizowane pod względem obciążenia. Prawidłowym sposobem na link do pobrania jest link do <a href="https://elementary.io">elementary.io</a>.
a year ago
User avatar lewisgoddard

Resource update

Website / 410Polish

Resource update a year ago
User avatar None

New string to translate

Website / 410Polish

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Website / 410Polish

Resource update a year ago
User avatar deleted-917

Suggestion added

Website / 410Polish

Whoops! That link has expired.
Ups! Ten odnośnik stracił swoją ważność.
3 years ago
User avatar None

Resource update

Website / 410Polish

Resource update 3 years ago
User avatar None

Resource update

Website / 410Polish

Resource update 4 years ago
User avatar None

Resource update

Website / 410Polish

Resource update 4 years ago
User avatar png2378

Resource update

Website / 410Polish

Resource update 4 years ago
User avatar kingu

Translation completed

Website / 410Polish

Translation completed 4 years ago
User avatar None

Resource update

Website / 410Polish

Resource update 4 years ago
User avatar None

Resource update

Website / 410Polish

Resource update 4 years ago
User avatar None

Resource update

Website / 410Polish

Resource update 4 years ago

Search