User avatar artnay

New translation

Website / brandFinnish

The primary product of elementary, Inc. is <strong>elementary OS</strong>. For clarity, elementary OS should never be shortened to “elementary” or any abbreviation.
elementary, Inc.:n ensisijainen tuote on <strong>elementary OS</strong>. Väärinkäsitysten välttämiseksi elementary OS -termiä ei tule koskaan lyhentää muotoon “elementary” tai muuhun lyhenteeseen.
5 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / brandFinnish

The word <strong>elementary</strong> is a trademark of elementary, Inc. to refer to the company itself. It is always lower-case, even when beginning sentences. It may also be used along with product names (i.e. “elementary OS”) to refer to a specific product of elementary, Inc.
Sana <strong>elementary</strong> on elementary, Inc.:n tavaramerkki, joka viittaa itse yritykseen. Se kirjoitetaan aina pienellä alkukirjaimella, myös lauseen alussa. Sitä voidaan käyttää myös tuotteiden nimissä (esim. “elementary OS”) viitaten yksittäisiin elementary, Inc.:n tuotteisiin.
5 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / brandFinnish

The elementary brand belongs to elementary, Inc., the company that guides and supports development of elementary products. These guidelines describe when and how the elementary brand should be used.
elementaryn brändi kuuluu elementary, Inc.:lle, yritykselle joka tukee ja ohjaa elementary-tuotteiden kehitystä. Nämä ohjeet kuvaavat, milloin ja miten elementaryn brändiä tulisi käyttää.
5 months ago
User avatar None

New strings to translate

Website / brandFinnish

New strings to translate 8 months ago
User avatar None

Resource update

Website / brandFinnish

Resource update 8 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / brandFinnish

Company and Product Names
Yritys- ja tuotenimet
8 months ago
User avatar None

New string to translate

Website / brandFinnish

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Website / brandFinnish

Resource update a year ago
User avatar lewisgoddard

Resource update

Website / brandFinnish

Resource update a year ago
User avatar lewisgoddard

New string to translate

Website / brandFinnish

New string to translate a year ago
User avatar lewisgoddard

Resource update

Website / brandFinnish

Resource update a year ago
User avatar None

New string to translate

Website / brandFinnish

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Website / brandFinnish

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Website / brandFinnish

Resource update 2 years ago
User avatar JNuutinen

Suggestion added

Website / brandFinnish

Only use the elementary name or marks to refer to elementary, Inc. or its products (i.e. elementary OS).
Käytä elementaryn nimeä tai merkkejä vain viitataksesi elementary, Inc.:iin tai sen tuotteisiin (esimerkiksi elementary OS).
2 years ago
User avatar None

Committed changes

Website / brandFinnish

Committed changes 2 years ago
User avatar artnay

Translation changed

Website / brandFinnish

For further information regarding the use of the elementary name, branding, and trademarks, please email <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.
Saadaksesi lisätietoa elementary -nimestän käyttöön liittyen, brändäyksestä ja tavaramerkistä, ota yhteyttäs sähköpostiin <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>.
2 years ago
User avatar artnay

Translation changed

Website / brandFinnish

Assets &amp; More Info
Tiedostot &amp; Llisätietoa
2 years ago
User avatar btkostner

Resource update

Website / brandFinnish

Resource update 3 years ago
User avatar None

Resource update

Website / brandFinnish

Resource update 3 years ago

Search