User avatar None

New string to translate

Website / brandNorwegian Nynorsk

New string to translate 6 months ago
User avatar None

Resource update

Website / brandNorwegian Nynorsk

Resource update 6 months ago
Resource update 10 months ago
User avatar lewisgoddard

New string to translate

Website / brandNorwegian Nynorsk

New string to translate 10 months ago
Resource update 10 months ago
User avatar None

New string to translate

Website / brandNorwegian Nynorsk

New string to translate 11 months ago
User avatar None

Resource update

Website / brandNorwegian Nynorsk

Resource update 11 months ago
User avatar None

Resource update

Website / brandNorwegian Nynorsk

Resource update 2 years ago
User avatar None

Committed changes

Website / brandNorwegian Nynorsk

Committed changes 2 years ago
Hardware Distributors
Distributørar av maskinvare
2 years ago
elementary Community Logo in black
Brukarsamfunnslogoen til elementary i svart
2 years ago
elementary Community Logo with color
Brukarsamfunnslogoen til elementary med farge
2 years ago
Community products (sites, fan clubs, etc.) are encouraged to use the elementary Community logo:
Brukarlagde produkt (heimesider, fanklubbar osb.) er oppfordra til å bruka brukarsamfunnslogoen til elementary:
2 years ago
Community
Brukarsamfunn
2 years ago
Only use the elementary name or marks to refer to elementary, Inc. or its products (i.e. elementary OS).
elementary namnet og merkene skal kun brukast for å referera til elementay, Inc. eller produkta (t.d. elementary OS).
2 years ago
User avatar martinmyrvold

Translation changed

Website / brandNorwegian Nynorsk

However, to avoid user confusion, we do restrict the usage of the elementary name and marks:
Men, for å unngå forvirring blant brukarar, tillatar me ikkje bruk av namnet elementary eller merkene våre.:
2 years ago
However, to avoid user confusion, we do restrict the usage of the elementary name and marks:
Men, for å unngå forvirring blant brukarar, tillatar me ikkje bruk av namnet elementary eller merkene våre.
2 years ago
Voice/tone
Stemme/tone
2 years ago
Third Parties & Community
Tredjepartar & brukarsamfunn
2 years ago
Fonts
Skrifttype
2 years ago

Search