User avatar None

Resource update

Website / capnet-assistSerbian

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

Website / capnet-assistSerbian

Resource update a month ago
User avatar None

New strings to translate

Website / capnet-assistSerbian

New strings to translate 4 months ago
User avatar None

Resource update

Website / capnet-assistSerbian

Resource update 4 months ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / capnet-assistSerbian

elementary OS automatically checks your Internet connection when you connect to a new Wi-Fi network. If it detects there is not an Internet connection (i.e. if you are connecting to a captive portal at a coffee shop or other public location), this window will appear and display the login page.
елементари ОС аутоматски проверава вашу Интернет везу када се повезујете на нову бежичну мрежу. Ако открије да не постоји Интернет веза (тј. ако се повезујете са порталом у кафићу или на другом јавном месту), овај прозор ће се појавити и приказаће страницу за пријаву.
a year ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / capnet-assistSerbian

Some networks can appear to be a captive portal at first, triggering this window, then actually end up connecting. In those cases, you'll see this message and can safely close the window.
Може се испоставити да су неке мреже портали за потврђивање идентитета, које ће приказати овај прозор, а затим вас повезати. У тим случајевима, видећете ову поруку и након тога можете без проблема затворити прозор.
a year ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / capnet-assistSerbian

Why is this window appearing?
Зашто се појавио овај прозор показује?
a year ago
User avatar mirosnik

New contributor

Website / capnet-assistSerbian

New contributor a year ago
User avatar None

New string to translate

Website / capnet-assistSerbian

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Website / capnet-assistSerbian

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Website / capnet-assistSerbian

Resource update 3 years ago

Search