User avatar None

New string to translate

Website / docs-installationNorwegian Nynorsk

New string to translate 6 months ago
User avatar None

Resource update

Website / docs-installationNorwegian Nynorsk

Resource update 6 months ago
User avatar None

New string to translate

Website / docs-installationNorwegian Nynorsk

New string to translate 7 months ago
User avatar None

Resource update

Website / docs-installationNorwegian Nynorsk

Resource update 7 months ago
User avatar None

Committed changes

Website / docs-installationNorwegian Nynorsk

Committed changes 9 months ago
Should produce the output:
Skal gje fylgjande resultat:
9 months ago
Running the following command in your Terminal:
Køyr følgjande kommando i Terminal:
9 months ago
Verify your Download
Bekreft nedlastninga di
9 months ago
Most computers will briefly allow you to change the boot order for this boot only by pressing a special key — usually <kbd>F12</kbd>, but sometimes <kbd>Esc</kbd> or another function key. Refer to the screen or your computer's documentation to be sure.
Dei fleste maskinene vil la deg endra oppstartsmodus ved å trykka på ein spesiell knapp. Knappen er vanlegvis <kbd>F12</kbd>, men av og til <kbd>Esc</kbd> eller ein anna funksjonsknapp. Sjekk kva som står på skjermen din for å vera sikker på kva knapp som er rett.
9 months ago
Assuming that your computer is still on, start by inserting your install drive and restarting your computer.
Om datamaskina di er påskrudd, byrjar du med å putte i installasjonsdisken og så starta maskina på nytt.
9 months ago
In order to start the installation process, you must boot your computer from the install drive.
For å starta denne installasjonsprosessen, må du starta datamaskina frå installasjonsdisken.
9 months ago
Booting from the Install Drive
Oppstart frå installasjonsdisken
9 months ago
Insert your USB drive and select it in the &quot;Device&quot; list
Plugg inn minnepennen din og velg den frå lista kalt &quot;Device&quot;&quot;Enheit&quot;-lista
9 months ago
User avatar None

New string to translate

Website / docs-installationNorwegian Nynorsk

New string to translate 10 months ago
User avatar None

Resource update

Website / docs-installationNorwegian Nynorsk

Resource update 10 months ago
User avatar None

Committed changes

Website / docs-installationNorwegian Nynorsk

Committed changes 10 months ago
If the hashes match, click &quot;START&quot; and wait for the process to finish.
Om talrekka stemmar trykkar du på &quot;START&quot;, og ventar på at prosessen blir ferdig.
10 months ago
next to &quot;SELECT&quot; and verify that the text next to &quot;SHA256&quot; matches the following hash:
ved sida av &quot;SELECT&quot; og sjå til at teksten ved sida av &quot;SHA256&quot; stemmer overens med den følgjande talrekka:
10 months ago
the checksum icon
checksum ikon
10 months ago
We generate a checksum (or hash sum) for elementary OS images so you can verify your downloaded file. This ensures that you've received the full, complete download and that your install image is not corrupted in any way. Click
Me genererar eit kontrolltal for alle nedlastningar av elementary OS, slik at du kan kvalitetssjekka ISO-fila. Denne sikrar at du har lasta ned den fulle versjonen, og at den ikkje inneheld skadeleg programvare. Klikk
10 months ago

Search