The following dialog may appear during the flashing process, it is safe to ignore.
Aşağıdaki diyalog yükleme sürecinde karşınıza çıkabilir, görmezden gelebilirsiniz.
4 months ago
The following dialog may appear during the flashing process, it is safe to ignore.
Aşağıdaki diyalog yükleme sürecinde karşınıza çıkabilir, görmezden gelebilirsiniz.
4 months ago
Start the flashing process by clicking the "Flash!" button. It will take a moment to get started.
Yükleme sürecini "Flash" butonuna basarak başlatın. Yüklemesi biraz sürecektir.
4 months ago
Etcher should automatically detect your USB drive, but check to see if it has selected the correct target.
Etcher otomatik olarak USB flaş belleğini algılamalı, fakat algılanan cihazın doğru olduğunu kontrol edin.
4 months ago
Insert the spare USB drive, and select the ISO file you've just downloaded.
Harici USB sürücüsünü takın ve indirdiğiniz ISO dosyasını seçin.
4 months ago
Insert the spare USB drive, and select the ISO file you've just downloaded.
Harici USB sürücüsünü takın ve indirdiğiniz ISO dosyasını seçin.
4 months ago
Download Etcher
Etcher'i İndir
4 months ago
To create an elementary OS install drive on macOS you'll need a USB flash drive that is at least 2 GB in capacity and an app called "Etcher".
macOS işletim sisteminde elementary OS kurmak için en az 2GB boş yere sahip bir flaş bellek ve "Etcher" adında bir program gerekli.
4 months ago
Verify your Download
Yüklemeyi Doğrulayın
4 months ago
Shortly after selecting the appropriate boot drive, you should be presented with the elementary OS splash screen. You may now follow the on-screen instructions which will guide you through the rest of the process.
Alakalı başlatma sürücüsünü seçtikten kısa bir süre sonra, elementary OS 'nin başlangıç ekranı karşınıza çıkacaktır. Şimdi kurulum süreci boyunca size yol gösterecek yazılı talimatları takip edin.
4 months ago
Press <kbd>F12</kbd> (or the appropriate key) and select the install drive—usually &quot;USB-HDD&quot; or something containing the word &quot;USB&quot;, but the wording may vary. If you choose the incorrect drive, your computer will likely continue to boot as normal. Just restart your computer and pick a different drive in that menu.
<kbd>F12</kbd> (ya da alakalı anahtara) basın ve kurulum sürücüsünü seçin — genellikle &quot;USB-HDD&quot; ya da &quot;USB&quot; kelimesini içeren bir şey, isimlendirme değişken olabilir. Yanlış sürücüyü seçerseniz, bilgisayar çoğunlukla normal bir şekilde başlayacaktır. O durumda bilgisayarı tekrar başlatıp menüdeyken farklı bir sürücü seçin.
4 months ago
Most computers will briefly allow you to change the boot order for this boot only by pressing a special key — usually <kbd>F12</kbd>, but sometimes <kbd>Esc</kbd> or another function key. Refer to the screen or your computer's documentation to be sure.
Çoğu bilgisayar açılırken anlık olarak başlatma seçeneğini değiştirmeniz için zaman tanır, bunun için özel bir anahtara basmanız gerekli — genellikle <kbd>F12</kbd>, ama bazen <kbd>Esc</kbd> ya da başka bir fonksiyon anahtarı. Emin olmak için bilgisayarınızın dokümantasyonunu kontrol edin.
4 months ago
Assuming that your computer is still on, start by inserting your install drive and restarting your computer.
Bilgisayarın açık olduğunu varsayarak, kurulum sürücüsünü takıp sonrasında bilgisayarı yeniden başlatın.
4 months ago
In order to start the installation process, you must boot your computer from the install drive.
Kurulum sürecini başlatmak için bilgisayarı kurulum sürücüsünden başlatman gerekli.
4 months ago
Booting from the Install Drive
Kurulum Sürücüsünden çalıştırmak
4 months ago
Click &quot;SELECT&quot; to choose the ISO that you downloaded previously.
&quot;SEÇ&quot; butonuna tıklayarak indirdiğin ISO dosyasını seç
4 months ago
Select &quot;Disk or ISO image&quot; in the &quot;Boot selection&quot; list
&quot;Önyükleme Seçimi&quot; kısmında &quot;Disk ya da ISO imajı&quot; seçeneğini seç
4 months ago
Insert your USB drive and select it in the &quot;Device&quot; list
USB flaş belliği tak ve &quot;Aygıt&quot; kısmından seç
4 months ago
Insert your USB drive and select it in the &quot;Device&quot; list
USB flaş belliği tak ve &quot;Aygıt&quot; kısmından seç
4 months ago
Insert your USB drive and select it in the &quot;Device&quot; list
USB flaş belliği tak ve &quot;Aygıt&quot; kısmından seç
4 months ago

Search