Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Website / docs-translation-guideTurkish

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Website / docs-translation-guideTurkish

Committed changes a year ago
User avatar queeup

Translation changed

Website / docs-translation-guideTurkish

When translating you may encounter a situation where you have to decide between several ways of saying the same thing. In these situations we refer to the Ubuntu <a href="https://help.launchpad.net/Translations/Guide">general translator guide</a>, and for language specific issues, we follow Ubuntu's <a href="https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators">team translation guidelines</a>. Following these guidelines ensures uniform translations, while also allowing anyone to contribute.
Çeviri yaparken aynı şeyi söylemenin farklı yolları arasında seçim yapmak zorunda kaldığınız bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bu gibi durumlarda biz, Ubuntu <a href="https://help.launchpad.net/Translations/Guide">genel çevirmen rehberinekılavuzuna</a> danışıyoruz</a> ve dil özelinde sorunlar için de, Ubuntu'nun <a href="https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators">takım çevirme esaslarını</a> takip ediyoruz.</a> Bu rehberleri takip etmek tek-tipdüzen çeviriler yapmamızı sağlarken, aynı zamanda da herkesin katkı sağlamasına destek olur.
a year ago
User avatar queeup

Suggestion accepted

Website / docs-translation-guideTurkish

When translating you may encounter a situation where you have to decide between several ways of saying the same thing. In these situations we refer to the Ubuntu <a href="https://help.launchpad.net/Translations/Guide">general translator guide</a>, and for language specific issues, we follow Ubuntu's <a href="https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators">team translation guidelines</a>. Following these guidelines ensures uniform translations, while also allowing anyone to contribute.
Çeviri yaparken aynı şeyi söylemenin farklı yolları arasında seçim yapmak zorunda kaldığınız bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bu gibi durumlarda biz, Ubuntu <a href="https://help.launchpad.net/Translations/Guide">genel çevirmen rehberine danışıyoruz</a> ve dil özelinde sorunlar için de, Ubuntu'nun <a href="https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators">takım çevirme esaslarını takip ediyoruz.</a> Bu rehberleri takip etmek tek-tip çeviriler yapmamızı sağlarken, aynı zamanda da herkesin katkı sağlamasına destek olur.
a year ago
When translating you may encounter a situation where you have to decide between several ways of saying the same thing. In these situations we refer to the Ubuntu <a href="https://help.launchpad.net/Translations/Guide">general translator guide</a>, and for language specific issues, we follow Ubuntu's <a href="https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators">team translation guidelines</a>. Following these guidelines ensures uniform translations, while also allowing anyone to contribute.
Çeviri yaparken aynı şeyi söylemenin farklı yolları arasında seçim yapmak zorunda kaldığınız bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bu gibi durumlarda biz, Ubuntu <a href="https://help.launchpad.net/Translations/Guide">genel çevirmen rehberine danışıyoruz</a> ve dil özelinde sorunlar için de, Ubuntu'nun <a href="https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators">takım çevirme esaslarını takip ediyoruz.</a> Bu rehberleri takip etmek tek-tip çeviriler yapmamızı sağlarken, aynı zamanda da herkesin katkı sağlamasına destek olur.
a year ago
User avatar None

Resource update

Website / docs-translation-guideTurkish

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Website / docs-translation-guideTurkish

Resource update a year ago
User avatar None

New string to translate

Website / docs-translation-guideTurkish

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Website / docs-translation-guideTurkish

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Website / docs-translation-guideTurkish

Committed changes 2 years ago
User avatar queeup

Translation changed

Website / docs-translation-guideTurkish

When translating you may encounter a situation where you have to decide between several ways of saying the same thing. In these situations we refer to the Ubuntu <a href="https://help.launchpad.net/Translations/Guide">general translator guide</a>, and for language specific issues, we follow Ubuntu's <a href="https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators">team translation guidelines</a>. Following these guidelines ensures uniform translations, while also allowing anyone to contribute.
Tercüme ederken, aynı şeyi söylemenin birkaç yolu arasında karar vermeniz gereken bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bu gibi durumlarda Ubuntu <a href="https://help.launchpad.net/Translations/Guide">genel tercüman rehberine</a> başvuruyoruz ve dile özgü konular için Ubuntu'nun <a href="https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators">çeviri takımı kurallarına</a> uyuyoruz. Bu yönergelere uymak, aynı zamanda herkesin katkıda bulunmasına izin verirken, düzgün çeviriler sağlar.
2 years ago
When translating you may encounter a situation where you have to decide between several ways of saying the same thing. In these situations we refer to the Ubuntu <a href="https://help.launchpad.net/Translations/Guide">general translator guide</a>, and for language specific issues, we follow Ubuntu's <a href="https://translations.launchpad.net/+groups/ubuntu-translators">team translation guidelines</a>. Following these guidelines ensures uniform translations, while also allowing anyone to contribute.
Tercüme ederken, aynı şeyi söylemenin birkaç yolu arasında karar vermeniz gereken bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bu gibi durumlarda Ubuntu genel tercüman rehberine başvuruyoruz ve dile özgü konular için Ubuntu'nun çeviri takımı kurallarına uyuyoruz. Bu yönergelere uymak, aynı zamanda herkesin katkıda bulunmasına izin verirken, düzgün çeviriler sağlar.
2 years ago
User avatar None

Committed changes

Website / docs-translation-guideTurkish

Committed changes 2 years ago
User avatar queeup

Translation changed

Website / docs-translation-guideTurkish

Once you’ve selected a project, you can provide suggestions for strings that have not yet been translated, or suggest changes to strings that have already been translated. These suggestions will be evaluated by a translation team member and they will choose the most appropriate one. For a more info on Weblate, you can refer to its <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.0.1/user/index.html">documentation</a>.
Bir proje seçtikten sonra, henüz çevrilmemiş dizeler için önerilerde bulunabilir veya daha önce çevrilmiş dizelerde değişiklikler önerebilirsiniz. Bu öneriler bir çeviri ekibi üyesi tarafından değerlendirilecek ve en uygun olanı seçilecektir. Weblate hakkında daha fazla bilgi almak için <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.0.1/user/index.html">belgelerine</a> bakabilirsiniz.
2 years ago
User avatar queeup

Translation changed

Website / docs-translation-guideTurkish

Once you’ve selected a project, you can provide suggestions for strings that have not yet been translated, or suggest changes to strings that have already been translated. These suggestions will be evaluated by a translation team member and they will choose the most appropriate one. For a more info on Weblate, you can refer to its <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.0.1/user/index.html">documentation</a>.
Bir proje seçtikten sonra, henüz çevrilmemiş dizeler için önerilerde bulunabilir veya daha önce çevrilmiş dizelerde değişiklikler önerebilirsiniz. Bu öneriler bir çeviri ekibi üyesi tarafından değerlendirilecek ve en uygun olanı seçilecektir. Weblate hakkında daha fazla bilgi almak için belgelerine</a> bakabilirsiniz.
2 years ago
Once you’ve selected a project, you can provide suggestions for strings that have not yet been translated, or suggest changes to strings that have already been translated. These suggestions will be evaluated by a translation team member and they will choose the most appropriate one. For a more info on Weblate, you can refer to its <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.0.1/user/index.html">documentation</a>.
Bir proje seçtikten sonra, henüz çevrilmemiş dizeler için önerilerde bulunabilir veya daha önce çevrilmiş dizelerde değişiklikler önerebilirsiniz. Bu öneriler bir çeviri ekibi üyesi tarafından değerlendirilecek ve en uygun olanı seçilecektir. Weblate hakkında daha fazla bilgi almak çin belgelerine bakabilirsiniz.
2 years ago
User avatar queeup

Translation changed

Website / docs-translation-guideTurkish

Our apps and website are translated through Weblate: A libre web-based translation management system. In order to submit translations, you should:
Uygulamalarımız ve web sitemiz Weblate aracılığıyla çevrilmiştir: Özgür, web tabanlı bir çeviri yönetim sistemi. Çeviri yapmak için şunları yapmalısınız:
2 years ago
Our apps and website are translated through Weblate: A libre web-based translation management system. In order to submit translations, you should:
Uygulamalarımız ve web sitemiz Weblate aracılığıyla çevrilmiştir: Özgür web tabanlı bir çeviri yönetim sistemi. Çeviri yapmak için şunları yapmalısınız:
2 years ago
User avatar queeup

Translation changed

Website / docs-translation-guideTurkish

Click on &quot;Files&quot; and then select &quot;Download translation as gettext PO&quot;
&quot;Dosyalar&quot; seçeneğimenüsüne tıklayın ve &quot;Çeviriyi gettext PO olarak indir&quot; seçeneğini seçin.
2 years ago

Search