User avatar p-bo

Translation changed

Website / get-involvedCzech

Our design team tracks “Needs Design” issues in GitHub. These might need further design discussion, wireframes, or deliverable assets.
Náš tým designérů sleduje problémy na portálu Github, které jsou označené jako „Needs Design“ (potřebuje designnavrhnout). Ty mohou potřebovat další diskuzi o designu, drátěné modely, nebo doručitelné assety.
2 weeks ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / get-involvedCzech

Our design team turns ideas into clear issue reports and deliverable assets. Before diving in, it's recommended to read about our design workflow.
Náš tým designérů přeměňuje nápady do jasných hlášení problémů a doručidatelných asetmateriálů. Než se do toho ponoříte, doporučujeme vám přečíst si něco o našich postupech při navrhování.
2 weeks ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / get-involvedCzech

Report issues
HNahlásit problémy
2 weeks ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / get-involvedCzech

Fork the Website on GitHub
ForknouUpravit web na portálu Github
2 weeks ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / get-involvedCzech

PayPal - The safer, easier way to pay online!
PayPal – Jjednodušší a bezpečnější způsob, jak platit onlipřes Internet!
2 weeks ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / get-involvedCzech

With the help of our users and fans, we've been able to grow from a small group of passionate volunteers into a tiny but sustainable company. Every little bit of support helps us improve elementary OS and tackle even more ambitious problems.
S pomocí našich uživatelů a fanoušků, jsme byli schopní vyrůst z malé skupiny zapálnadšených dobrovolníků do malé, ale udržitelné společnosti. Každý malý kousek podpory nám umožňuje vylepšit elementary OS a zabývat se i ambicioznějšími problémy.
2 weeks ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / get-involvedCzech

Web Development
Vývoj wpro Webu
2 weeks ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / get-involvedCzech

Easily use a debit card, credit card, or PayPal account. You can choose a one-time payment or set up recurring payments.
Jednoduše použijte debetní kartu, /kreditní kartu nebo účet PayPal. Můžete si zvolit jednorázovou platbu nebo nastavit opakované platby.
2 weeks ago
User avatar p-bo

New translation

Website / get-involvedCzech

Developer Guide
Příručka pro vývojáře
2 weeks ago
User avatar p-bo

New translation

Website / get-involvedCzech

Our desktop environment and all its apps are built using Vala, GTK, Granite, and a number of other open libraries. We host all of our code and do all development on GitHub. If you've never developed for elementary OS before, we recommend you check out our Developer guide.
Naše desktopové prostředí a veškeré jeho aplikace jsou vytvořeny s použitím Vala, GTK, Granite a množství dalších otevřených softwarových knihoven. Veškeré námi vytvářené zdrojové kódy hostujeme a vyvíjíme na portálu Github. Pokud jste pro elementary OS zatím nevyvíjeli, doporučujeme nahlédnout do naší příručky pro vývojáře.
2 weeks ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / get-involvedCzech

Documentation
Dokumentace
2 weeks ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / get-involvedCzech

Learn More
Zjistit více
2 weeks ago
User avatar p-bo

Suggestion accepted

Website / get-involvedCzech

Desktop
DesktopPlocha
2 weeks ago
User avatar None

New strings to translate

Website / get-involvedCzech

New strings to translate 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

Website / get-involvedCzech

Resource update 2 weeks ago
User avatar None

Resource update

Website / get-involvedCzech

Resource update 7 months ago
User avatar None

Committed changes

Website / get-involvedCzech

Committed changes a year ago
User avatar None

New string to translate

Website / get-involvedCzech

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Website / get-involvedCzech

Resource update a year ago
User avatar lewisgoddard

New string to translate

Website / get-involvedCzech

New string to translate a year ago

Search