User avatar None

Resource update

Website / get-involvedNorwegian Nynorsk

Resource update 3 months ago

"elementary OS". GitHub is non-free whereas Liberapay is libre. It is an OK way IMO.

8 months ago
User avatar None

Committed changes

Website / get-involvedNorwegian Nynorsk

Committed changes a year ago
Back on Patreon
Støtt oss på Patreon
a year ago
Patreon works like an ongoing crowdfunding campaign. Choose an amount to contribute each month to help us reach our goals. Plus, earn exclusive rewards and read exclusive content early.
Patreoen fungerar som ein løpande folkefinansiering. Vel eit beløp som du ynskjer å støtta oss med kvar månad. Du vil få eksklusive belønningar og tilgong til eksklusivt innhald før alle andre.
a year ago
Patreon
Patreon
a year ago
Sponsor on GitHub
Bli ein sponsor på GitHub
a year ago
With the help of our users and fans, we've been able to grow from a small group of passionate volunteers into a tiny but sustainable company. Every little bit of support helps us improve elementary OS and tackle even more ambitious problems.
Med hjelp frå brukarar og tilhengarar har me klart å utvikla oss frå ei lita gruppe med friviljuge til ei bærekraftig bedrift. Alle monnar drar, og alle bidrag som kjem inn gjer det mogleg for oss å utvikla elementary OS og ta fatt på endå større utfordringar.
a year ago
Design
Design
a year ago
Desktop
Skrivebord
a year ago
Web
Nett
a year ago
Translations
Oversetting
a year ago
Funding
Finansiering
a year ago
User avatar None

Committed changes

Website / get-involvedNorwegian Nynorsk

Committed changes a year ago
Support
Støtte
a year ago
Everything that we make is 100% open source and developed collaboratively by people from all over the world. Even if you're not a programmer, you can get involved and make a difference.
Alt som me lagar er 100% open kjeldekode, og laga saman med folk frå heile verda. Sjølv om du ikkje er ein utviklar så kan du involvera deg i prosjektet, og utgjera ein forskjell.
a year ago
Be a Part of Something Bigger
Bli ein del av noko større
a year ago
User avatar None

Committed changes

Website / get-involvedNorwegian Nynorsk

Committed changes a year ago
Learn More
Les meir
a year ago
New contributor a year ago

Search