User avatar martin-stastny

Suggestion added

Website / indexCzech

Explore Our Stack
Prozkoumejte naší galerii
2 months ago
User avatar VojtechTM

Suggestion added

Website / indexCzech

Whether your app could benefit from a new system feature or API or you're curious as to how an existing feature or design pattern was built, you have complete access to our source code. Copy it, learn from it, remix it, modify it, and redistribute it.
Jestli vaše aplikace může využívat nové systémové funkce nebo API nebo jste zvědavý jak se již existující technologie a design byli vytvořeny, máte kompletní přístup k našemu zdrojovému kódu. Zkopírujteho, učte se z něho, změňte ho a redistribujte ho.
5 months ago
User avatar VojtechTM

Suggestion added

Website / indexCzech

Explore Our Stack
Procházejte naší galerii
5 months ago
User avatar None

Committed changes

Website / indexCzech

Committed changes 5 months ago
User avatar p-bo

Suggestion accepted

Website / indexCzech

Built for Developers
Vytvořeno pro vývojáře
5 months ago
User avatar p-bo

Translation changed

Website / indexCzech

When source code is available to audit, anyone—a security researcher, a concerned user, or an OEM shipping the OS on their hardware—can verify that the software is secure and not collecting or leaking personal information.
Když je zdrojový kód připraven ke kontrole, kdokoliv - výzkumník v oblasti bezpečnosti, znepokojený uživatel, nebo výrobce, který OS dodává se svým hardwarem si může ověřit, že je software bezpečný a neshromažďuje nebo nezveřejňuje osobní informace.
5 months ago
User avatar p-bo

Suggestion accepted

Website / indexCzech

When source code is available to audit, anyone—a security researcher, a concerned user, or an OEM shipping the OS on their hardware—can verify that the software is secure and not collecting or leaking personal information.
Když je zdrojový kód připraven ke kontrole, kdokoliv - výzkumník v oblasti bezpečnosti, znepokojený uživatel, nebo výrobce, který OS dodává se svým hardwarem si může ověřit, že je software bezpečný a neshromažďuje nebo nezveřejňuje osobní informace.
5 months ago
User avatar p-bo

Suggestion accepted

Website / indexCzech

Secure & Privacy-respecting
Bezpečný & Soukromí respektující
5 months ago
User avatar p-bo

Suggestion accepted

Website / indexCzech

Our platform itself is entirely open source, and it’s built upon a strong foundation of Free & Open Source software (like GNU/Linux). Plus, we actively collaborate within the ecosystem to improve it for everyone.
Naše platforma je celá open source, a je postavena na volně dostupném softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, jako např. GNU/Linux. Navíc aktivně spolupracujeme v rámci ekosystému na jeho zlepšení pro všechny uživatele.
5 months ago
User avatar p-bo

Suggestion accepted

Website / indexCzech

Get it on <strong>AppCenter</strong>
Ke stažení v <strong>AppCenter</strong>
5 months ago
User avatar p-bo

Suggestion accepted

Website / indexCzech

elementary OS 5.1.7 Hera | 1.49 GB
elementary OS 5.1.7 Hera | 1.49 GB
5 months ago
User avatar p-bo

Suggestion accepted

Website / indexCzech

Get Involved
Zapojte se
5 months ago
User avatar p-bo

Suggestion accepted

Website / indexCzech

Everything We Do is Open&nbsp;Source
Vše co vytváříme má Otevřený&nbsp;zdrojový kód
5 months ago
User avatar hnklp

Suggestion added

Website / indexCzech

Everything We Do is Open&nbsp;Source
Vše co vytváříme má Otevřený&nbsp;zdrojový kód
7 months ago
User avatar hnklp

Suggestion added

Website / indexCzech

elementary OS 5.1.7 Hera | 1.49 GB
elementary OS 5.1.7 Hera | 1.49 GB
7 months ago
User avatar None

New string to translate

Website / indexCzech

New string to translate 7 months ago
User avatar None

Resource update

Website / indexCzech

Resource update 7 months ago
User avatar hnklp

Suggestion added

Website / indexCzech

Get Involved
Zapojte se
7 months ago
User avatar hnklp

Suggestion added

Website / indexCzech

Built for Developers
Vytvořeno pro vývojáře
7 months ago
User avatar hnklp

Suggestion added

Website / indexCzech

When source code is available to audit, anyone—a security researcher, a concerned user, or an OEM shipping the OS on their hardware—can verify that the software is secure and not collecting or leaking personal information.
Když je zdrojový kód připraven ke kontrole, kdokoliv - výzkumník v oblasti bezpečnosti, znepokojený uživatel, nebo výrobce, který OS dodává se svým hardwarem si může ověřit, že je software bezpečný a neshromažďuje nebo nezveřejňuje osobní informace.
7 months ago

Search