User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Icon of an adult holding the hand of a child
Kuvake, jossa aikuinen pitää lasta kädestä
a week ago
User avatar None

New string to translate

Website / indexFinnish

New string to translate a week ago
User avatar None

Resource update

Website / indexFinnish

Resource update a week ago
User avatar None

Resource update

Website / indexFinnish

Resource update a month ago
User avatar artnay

Translation changed

Website / indexFinnish

Whether your app could benefit from a new system feature or API or you're curious as to how an existing feature or design pattern was built, you have complete access to our source code. Copy it, learn from it, remix it, modify it, and redistribute it.
Kenties sovelluksesi saattaa hyötyä uudesta järjestelmän ominaisuudesta tai rajapinnasta, tai haluat tutkia miten olemassa oleva ominaisuus toteutettiin, sinulla on täysi pääsy lähdekoodiimme. Kopioi, opiskele, muokkaa ja jaa sitä!.
4 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Whether your app could benefit from a new system feature or API or you're curious as to how an existing feature or design pattern was built, you have complete access to our source code. Copy it, learn from it, remix it, modify it, and redistribute it.
Kenties sovelluksesi saattaa hyötyä uudesta järjestelmän ominaisuudesta tai rajapinnasta, tai haluat tutkia miten olemassa oleva ominaisuus toteutettiin, sinulla on täysi pääsy lähdekoodiimme. Kopioi, opiskele, muokkaa ja jaa sitä!
4 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

When source code is available to audit, anyone—a security researcher, a concerned user, or an OEM shipping the OS on their hardware—can verify that the software is secure and not collecting or leaking personal information.
Kun lähdekoodi on kenen tahansa auditoitavassa — tietoturvatutkijan, käyttäjän tai käyttöjärjestelmää laitteissaan hyödyntävän laitevalmistajan — on mahdollisuus vahvistaa, että ohjelmisto on turvallinen eikä se kerää tai vuoda henkilökohtaisia tietoja.
4 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Our platform itself is entirely open source, and it’s built upon a strong foundation of Free & Open Source software (like GNU/Linux). Plus, we actively collaborate within the ecosystem to improve it for everyone.
Alustamme on täysin avointa lähdekoodia, se on rakennettu vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen vakaalle perustalle (kuten GNU/Linux). Lisäksi työskentelemme aktiivisesti ekosysteemin parissa.
4 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Get Involved
Tule mukaan
5 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Built for Developers
Kehitetty kehittäjille
5 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Secure & Privacy-respecting
Turvallinen & yksityisyyttä kunnioittava
5 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Explore Our Stack
Tutki varantoamme
5 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Everything We Do is Open Source
Kaikki mitä teemme on avointa lähdekoodia
5 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

Get it on <strong>AppCenter</strong>
Hanki se <strong>Sovelluskeskuksesta</strong>
5 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / indexFinnish

elementary OS 5.1.7 Hera | 1.49 GB
elementary OS 5.1.7 Hera | 1,49 Gt
5 months ago
User avatar ninpnin

Suggestion added

Website / indexFinnish

Built for Developers
Tehty kehittäjille
5 months ago
User avatar ninpnin

Suggestion added

Website / indexFinnish

When source code is available to audit, anyone—a security researcher, a concerned user, or an OEM shipping the OS on their hardware—can verify that the software is secure and not collecting or leaking personal information.
Kun lähdekoodi on saatavilla tarkastettavaksi, kuka tahansa – tietoturvatutkija, kiinnostunut käyttäjä tai laitevalmistaja, joka toimittaa tuotteitaan kyseisellä käyttöjärjestelmällä – voi varmistaa, että ohjelmisto on turvallinen eikä kerää tai vuoda henkilökohtaista tietoa.
5 months ago
User avatar ninpnin

Suggestion added

Website / indexFinnish

Secure &amp; Privacy-respecting
Tietoturvallinen ja yksityisyyttä kunnioittava
5 months ago
User avatar ninpnin

Suggestion added

Website / indexFinnish

Explore Our Stack
Tutustu ohjelmistopinoomme
5 months ago
User avatar ninpnin

Suggestion added

Website / indexFinnish

Our platform itself is entirely open source, and it’s built upon a strong foundation of Free &amp; Open Source software (like GNU/Linux). Plus, we actively collaborate within the ecosystem to improve it for everyone.
Itse alustamme on avointa lähdekoodia, ja se nojaa nojaa vapaan ja avoimen lähdekoodin perustaan (kuten GNU/Linux). Lisäksi teemme aktiivista yhteistyötä ekosysteemin sisällä tehdäkseemme siitä paremman kaikille.
5 months ago

Search