User avatar None

Resource update

Website / pressSerbian

Resource update 2 months ago
User avatar None

Resource update

Website / pressSerbian

Resource update 2 months ago
User avatar None

New strings to translate

Website / pressSerbian

New strings to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Website / pressSerbian

Resource update 3 months ago
User avatar lewisgoddard

New strings to translate

Website / pressSerbian

New strings to translate 10 months ago
User avatar lewisgoddard

Resource update

Website / pressSerbian

Resource update 10 months ago
User avatar None

Committed changes

Website / pressSerbian

Committed changes a year ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / pressSerbian

Get in Touch
Будите у току
a year ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / pressSerbian

Send an Email
Пошаљите е-пошту
a year ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / pressSerbian

Download Press Kit
Преузмите комплет за штампу
a year ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / pressSerbian

First Name
Име
a year ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / pressSerbian

Last Name
Презиме
a year ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / pressSerbian

News & Announcements
Новости и објаве
a year ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / pressSerbian

Talk directly with the team by emailing us at <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>. We welcome requests for interviews, podcast appearances, or just general press inquiries.
Разговарајте директно са тимом тако што ћете нам послати е-пошту на <a href="mailto:[email protected]ntary.io">[email protected]</a>. Поздрављамо захтеве за интервјуима, појављивање у подкасту или само опште новинарске итервјуе.
a year ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / pressSerbian

Be the first to know about new releases and significant developments. We send early access to press releases and press kits, including high resolution screenshots. This is a <strong>very low volume</strong> list; we send you the biggest news around once a year.
Будите први који ће сазнати о новаим издањима и значајним развојима. Шаљемо рани приступ саопштењима за штампу и комплетима за штампу, укључујући снимке екрана високе резолуције. Ово је списак <strong>врло малог обима</strong>; шаљемо вам највеће вести отприлике једном годишње.
a year ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / pressSerbian

Join Our Press List
Приступите нашем списку штампе
a year ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / pressSerbian

Press &sdot; elementary
Штампа &sdot; елементари
a year ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / pressSerbian

Brand Resources
Ресурси робне марке
a year ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / pressSerbian

Press Resources
Ресурси штампе
a year ago
User avatar mirosnik

Translation uploaded

Website / pressSerbian

Publication
Издање
a year ago

Search