User avatar None

Committed changes

Website / privacyFinnish

Committed changes 5 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / privacyFinnish

elementary.io
elementary.io
5 months ago
User avatar None

New string to translate

Website / privacyFinnish

New string to translate 6 months ago
User avatar None

Resource update

Website / privacyFinnish

Resource update 6 months ago
User avatar lewisgoddard

Resource update

Website / privacyFinnish

Resource update 7 months ago
User avatar None

New string to translate

Website / privacyFinnish

New string to translate 8 months ago
User avatar None

Resource update

Website / privacyFinnish

Resource update 8 months ago
User avatar None

New string to translate

Website / privacyFinnish

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Website / privacyFinnish

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Website / privacyFinnish

Resource update a year ago
User avatar JNuutinen

Suggestion added

Website / privacyFinnish

We have not placed any backdoors into our software and have not received any requests for doing so. We have also never received a National Security Letter, FISA order, or any other classified request for user information.
Me emme ole sijoittaneet mitään takaovia ohjelmistoihimme, emmekä ole vastaanottaneet yhtään pyyntöjä tehdäkään niin. Emme ole myöskään koskaan vastaanottaneet turvallisuuspoliittisia kirjeitä, FISA-käskyjä, tai mitään muitakaan klassifioituja pyyntöjä käyttäjien tietojen saamiseksi.
a year ago
User avatar JNuutinen

Suggestion added

Website / privacyFinnish

As you have already visited our site, you may wish to manage cookies already set in your browser. Links to the relevant instructions can be found below.
Koska olet jo vieraillut sivustollamme, saatat haluta hallita evästeitä jotka ovat jo asetettu selaimessasi. Linkit relevantteihin ohjeisiin löytyvät alta.
a year ago
User avatar JNuutinen

Suggestion added

Website / privacyFinnish

Uses cookies to remember your last order and your country so it knows what card types to offer for payments. For more information, see
Käyttää evästeitä muistaakseen viimeisimmän tilauksesi ja maasi, jotta se tietää mitä maksukorttityyppejä tarjota maksamiseen. Jos haluat lisätietoja, katso
a year ago
User avatar JNuutinen

Suggestion added

Website / privacyFinnish

Stores cookies to log behavioral elements and analyze potential threats. For more information, see the
Säilyttää evästeitä kirjatakseen käyttäytymiselementtejä ja analysoidakseen mahdollisia uhkia. Jos haluat lisätietoja, katso
a year ago
User avatar JNuutinen

Suggestion added

Website / privacyFinnish

This site uses cookies for incremental improvements. You may find the services function without them but at a reduced usability. For example, the site will not remember if you have previously paid for elementary OS; by default you will be asked to pay again.
Tämä sivusto käyttää evästeitä inkrementaalisiin parannuksiin. Sivusto saattaa toimia ilman niitä, mutta huonommalla käytettävyydellä. Sivusto ei esimerkiksi muista, oletko aikaisemmin maksanut elementary OS:stä; oletuksena sinua pyydetään maksamaan uudestaan.
a year ago
User avatar JNuutinen

Suggestion added

Website / privacyFinnish

<strong>You can choose to disable or selectively turn off any cookies or third-party cookies in your browser settings.</strong>
<strong>Voit halutessasi valikoidusti kytkeä pois päältä mitä tahansa evästeitä tai kolmannen osapuolen evästeitä selaimesi asetuksissa.</strong>
a year ago
User avatar JNuutinen

Suggestion added

Website / privacyFinnish

Your data is stored locally on your device and never sent to elementary servers or any third parties. It is used to populate your local apps such as Mail, Calendar, Files, and Photos with your data.
Sinun tietojasi säilytetään paikallisesti laitteellasi, eikä niitä ikinä lähetetä elementaryn palvelimille tai kolmansille osapuolille. Tietojasi käytetään paikallisten ohjelmiesi, kuten Sähköposti, Kalenteri, Tiedostot ja Kuvat, täyttämiseen tiedoillasi.
a year ago
User avatar JNuutinen

Suggestion added

Website / privacyFinnish

After adding an online account, elementary OS may collect and store your name, email address, avatar, email messages, calendar events, contacts, photos, and files from your connected accounts locally on your device.
Verkkotilin lisäämisen jälkeen elementary OS saattaa kerätä ja säilyttää sinun nimesi, sähköpostiosoitteesi, avatarisi, sähköpostiviestisi, kalenteritapahtumasi, yhteystietosi, kuvasi ja tiedostosi paikallisesti sinun laitteellasi.
a year ago
User avatar None

Committed changes

Website / privacyFinnish

Committed changes a year ago
User avatar artnay

New translation

Website / privacyFinnish

elementary OS does not share any data collected from your online accounts. The data is never sent to elementary or third-party servers.
elementary OS ei jaa mitään verkkotileiltäsi kerättyä tietoa. Tietoja ei koskaan lähetetä elementarylle tai kolmansien osapuolten palvelimille.
a year ago

Search