User avatar None

Resource update

Website / privacyFinnish

Resource update 2 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / privacyFinnish

elementary OS comes with built-in privacy protections to help protect your data from others.
elementary OS:ssä on sisäänrakennettuja keinoja yksityisyyden suojaamiseen, joiden avulla voit suojata tietojasi muilta.
10 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / privacyFinnish

We actively protect your data from ourselves and others by not collecting it. We believe respecting and protecting your privacy is the ethical thing to do; <strong>people have a fundamental right to the utmost privacy, even from companies and products they trust.</strong>
Suojaamme tietojasi meiltä itseltämme ja muilta siten, ettemme kerää tietoa. Uskomme, että yksityisyyden kunnoittaminen ja suojaaminen on eettinen valinta; <strong>ihmisillä on perustavaa laatua oleva oikeus äärimmäiseen yksityisyyteen myös niiltä yrityksiltä, joiden tuotteita ja palveluita käyttävät.</strong>
10 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / privacyFinnish

Protections
Suojaukset
10 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / privacyFinnish

<strong>We do not collect any data from elementary OS.</strong> Your files, settings, and all other personal data remain on-device unless you explicitly share them with a third-party app or service.
<strong>Emme kerään mitään tietoa elementary OS:stä.</strong> Tiedostosi, asetukset ja kaikki henkilökohtaiset tiedot pysyvät laitteellasi, ellet nimenomaisesti jaa niitä itse kolmansien osapuolten sovelluksille tai palveluille.
10 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / privacyFinnish

elementary OS automatically keeps your temporary and trashed files tidied up. Not only does this keep your device’s storage free, it can help ensure your private data doesn’t come back to haunt you.
elementary OS siistii automaattisesti väliaikaiset ja roskakoriin siirretyt tiedostot. Näin se huolehtii vapaan levytilan määrästä ja samalla varmistaa, että henkilökohtaiset tiedot eivät palaa yllättäen kummittelemaan.
10 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / privacyFinnish

When an app wants access to your data or devices, it has to ask up front. We review all AppCenter apps to ensure they’re properly using permissions—and you can always revoke them yourself in System Settings.
Kun sovellus haluaa pääsyn tietoihisi tai laitteisiin, sen tulee kysyä lupa. Katselmoimme kaikki sovelluskeskuksen kautta tarjottavat sovellukset varmistaaksemme, että ne hyödyntävät oikeuksia oikeaoppisesti — voit aina kumota myöntämiäsi oikeuksia järjestelmän asetusten kautta.
10 months ago
User avatar artnay

New translation

Website / privacyFinnish

Permissions
Oikeudet
10 months ago
User avatar lewisgoddard

New strings to translate

Website / privacyFinnish

New strings to translate 10 months ago
User avatar lewisgoddard

Resource update

Website / privacyFinnish

Resource update 10 months ago
User avatar None

Committed changes

Website / privacyFinnish

Committed changes a year ago
User avatar artnay

New translation

Website / privacyFinnish

elementary.io
elementary.io
a year ago
User avatar None

New string to translate

Website / privacyFinnish

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Website / privacyFinnish

Resource update a year ago
User avatar lewisgoddard

Resource update

Website / privacyFinnish

Resource update 2 years ago
User avatar None

New string to translate

Website / privacyFinnish

New string to translate 2 years ago
User avatar None

Resource update

Website / privacyFinnish

Resource update 2 years ago
User avatar None

New string to translate

Website / privacyFinnish

New string to translate 2 years ago
User avatar None

Resource update

Website / privacyFinnish

Resource update 2 years ago
User avatar None

Resource update

Website / privacyFinnish

Resource update 3 years ago

Search