User avatar None

Resource update

Website / privacyMarathi

Resource update 3 months ago
User avatar lewisgoddard

New strings to translate

Website / privacyMarathi

New strings to translate 12 months ago
User avatar lewisgoddard

Resource update

Website / privacyMarathi

Resource update 12 months ago
User avatar None

Committed changes

Website / privacyMarathi

Committed changes 2 years ago
User avatar josprachi

New translation

Website / privacyMarathi

elementary.io
elementary.io
2 years ago
User avatar josprachi

Marked for edit

Website / privacyMarathi

elementary.io
elementary.io
2 years ago
User avatar None

New string to translate

Website / privacyMarathi

New string to translate 2 years ago
User avatar None

Resource update

Website / privacyMarathi

Resource update 2 years ago
User avatar josprachi

New translation

Website / privacyMarathi

elementary.io
elementary.io
2 years ago
User avatar lewisgoddard

Resource update

Website / privacyMarathi

Resource update 2 years ago
User avatar None

New string to translate

Website / privacyMarathi

New string to translate 2 years ago
User avatar None

Resource update

Website / privacyMarathi

Resource update 2 years ago
User avatar None

Resource update

Website / privacyMarathi

Resource update 2 years ago
User avatar None

Committed changes

Website / privacyMarathi

Committed changes 3 years ago
User avatar josprachi

New translation

Website / privacyMarathi

Cloudflare Privacy & Security Policy
क्लाउडफ्लॉवर गोपनीयता & सुरक्षितता धोरण
3 years ago
User avatar None

Resource update

Website / privacyMarathi

Resource update 3 years ago
User avatar josprachi

Committed changes

Website / privacyMarathi

Committed changes 3 years ago
User avatar josprachi

Translation completed

Website / privacyMarathi

Translation completed 3 years ago
User avatar josprachi

New translation

Website / privacyMarathi

We have not placed any backdoors into our software and have not received any requests for doing so. We have also never received a National Security Letter, FISA order, or any other classified request for user information.
आम्ही आमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये कुठलेही बॅकडोअर ठेवले नाहीत आणि असे करण्यासाठी कोणत्याही विनंत्या प्राप्त केल्या नाहीत. आम्हाला नॅशनल सिक्युरिटी लेटर, एफआयएसए ऑर्डर, किंवा वापरकर्त्याच्या माहितीसाठी इतर कोणत्याही क्लासिफाइड विनंती देखील मिळाल्या नाहीत.
3 years ago
User avatar josprachi

New translation

Website / privacyMarathi

As you have already visited our site, you may wish to manage cookies already set in your browser. Links to the relevant instructions can be found below.
जर आपण आमच्या साइटला आधीच भेट दिली असेल तर आपण आपल्या ब्राउझरमध्ये आधीपासून सेट केलेल्या कुकीज व्यवस्थापित करू शकाल. संबंधित निर्देशांचे दुवे आपणांस खाली मिळू शकतील.
3 years ago

Search