User avatar lewisgoddard

New strings to translate

Website / privacyTurkish

New strings to translate 2 months ago
User avatar lewisgoddard

Resource update

Website / privacyTurkish

Resource update 2 months ago
User avatar queeup

Translation changed

Website / privacyTurkish

As you have already visited our site, you may wish to manage cookies already set in your browser. Links to the relevant instructions can be found below.
Zaten sitemizi ziyaret ettiğinizden, çoktan tarayıcınıza yerleştirilmiş çerezleri yönetmek isteyebilirsiniz. Gerekli talimatlara giden bağlantılar aşağıda bulunabilir.
2 months ago
User avatar None

Committed changes

Website / privacyTurkish

Committed changes a year ago
User avatar queeup

Suggestion accepted

Website / privacyTurkish

Sharing Data
Verileri Paylaşmakımı
a year ago
User avatar None

Committed changes

Website / privacyTurkish

Committed changes a year ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Website / privacyTurkish

elementary.io
elementary.io
a year ago
User avatar queeup

New translation

Website / privacyTurkish

Transparency
Kamuyu Aydınlatma
a year ago
User avatar queeup

New translation

Website / privacyTurkish

Privacy ⋅ elementary
Gizlilik ⋅ elementary
a year ago
User avatar queeup

New translation

Website / privacyTurkish

We have not placed any backdoors into our software and have not received any requests for doing so. We have also never received a National Security Letter, FISA order, or any other classified request for user information.
Yazılımımıza herhangi bir arka kapı yerleştirmedik ve böyle bir talep de almadık. Ayrıca Ulusal Güvenlik Mektubu, FISA emri, veya herhangi bir başka kullanıcı bilgisi isteyen gizli talep asla almadık.
a year ago
User avatar queeup

New translation

Website / privacyTurkish

As you have already visited our site, you may wish to manage cookies already set in your browser. Links to the relevant instructions can be found below.
Zaten sitemizi ziyaret ettiğinizden, çoktan tarayıcınıza yerleştirilmiş çerezleri yönetmek isteyebilirsiniz. Gerekli talimatlara giden bağlantılar aşağıda bulunabilir.
a year ago
User avatar queeup

New translation

Website / privacyTurkish

Manage Cookies
Çerezleri Yönet
a year ago
User avatar queeup

New translation

Website / privacyTurkish

Stripe's Privacy Policy
Stripe'ın Gizlilik Politikası
a year ago
User avatar queeup

New translation

Website / privacyTurkish

Uses cookies to remember your last order and your country so it knows what card types to offer for payments. For more information, see
Çerezleri en son siparişinizi ve ülkenizi hatırlamak için kullanır ki ödeme için ne tür kart türlerini sunacağını bilsin. Daha fazla bilgi için, bakın
a year ago
User avatar queeup

New translation

Website / privacyTurkish

Cloudflare Privacy & Security Policy
Cloudflare Gizlilik ve Güvenlik Politikası
a year ago
User avatar queeup

New translation

Website / privacyTurkish

Stores cookies to log behavioral elements and analyze potential threats. For more information, see the
Çerezleri davranışsal elementleri ve potansiyel tehditleri analiz için saklar. Daha fazla bilgi için, bakın
a year ago
User avatar queeup

New translation

Website / privacyTurkish

This site uses cookies for incremental improvements. You may find the services function without them but at a reduced usability. For example, the site will not remember if you have previously paid for elementary OS; by default you will be asked to pay again.
Bu site çerezleri küçük iyileştirmeler için kullanır. Çerezler olmadan servislerin çalıştığını görebilirsiniz ama kullanışlılık azalacaktır. Örneğin, site daha önce elementary OS için ödeme yaptığınızı hatırlamayacaktır; varsayılan olarak tekrar ödeme yapmanız istenecektir.
a year ago
User avatar queeup

New translation

Website / privacyTurkish

<strong>You can choose to disable or selectively turn off any cookies or third-party cookies in your browser settings.</strong>
<strong>Çerezleri veya üçüncü parti çerezleri devre dışı bırakmayı veya bazı parçalarını devre dışı bırakmayı tarayıcınızın ayarlarından seçebilirsiniz.</strong>
a year ago
User avatar queeup

New translation

Website / privacyTurkish

Cookies
Çerezler
a year ago
User avatar queeup

New translation

Website / privacyTurkish

elementary.io
elementary.io
a year ago

Search