User avatar None

New string to translate

Wingpanel / Applications MenuNorwegian Nynorsk

New string to translate 3 weeks ago
User avatar None

Resource update

Wingpanel / Applications MenuNorwegian Nynorsk

Resource update 3 weeks ago
User avatar None

Source string changed

Wingpanel / Applications MenuNorwegian Nynorsk

Copy selectionlick to copy result to clipboard
3 weeks ago
User avatar None

Committed changes

Wingpanel / Applications MenuNorwegian Nynorsk

Committed changes 9 months ago
Lock the session or Log Out from it. Suspend, hibernate, restart or shutdown your computer.
Lås økta eller logg ut. Sett maskina di i kvilemodus, dvalemodus, omstart, eller slå den av.
9 months ago
Lock the session or Log Out from it. Suspend, hibernate, restart or shutdown your computer.
Lås økta eller logg ut. Sett maskina di i kvilemodus, dvalemodus, reomstart, eller slå hdenne av.
9 months ago
restart;reboot
omstart;start på nytt
9 months ago
shutdown;turn off
avslutt;slå av
9 months ago
hibernate
Ddvalemodus
9 months ago
suspend
Kkvilemodus
9 months ago
logout
logg ut
9 months ago
Close all open applications and quit
Lukk alle opne programappar og avslutt
9 months ago
lock
lås
9 months ago
Search for applications
Søk etter programapplikasjonar
9 months ago
Search the app store
Søk i programappbutikken
9 months ago
View in AppCenter
Vis i AppCenter
9 months ago
No Results for “%s”
Ingen resultat for «%s»
9 months ago
Clear all
Fjern alle
9 months ago
Search Apps
Søk etter applikasjonar
9 months ago
Open and search apps
Opne og søk i programappar
9 months ago

Search