Keyboard Layout: %s
Показател на клавиатурната подредба:
10 days ago
Keyboard Settings…
Настройки на клавиатурата
10 days ago
Input Method
Метод на въвеждане
10 days ago
Middle-click to switch to the next layout
Щракнете средния бутон, за да превключите към следващото оформление
10 days ago
Caps Lock is on
Caps Lock е включен
10 days ago
Num Lock is on
Num Lock е включен
10 days ago
User avatar None

Resource update

Wingpanel / Keyboard IndicatorBulgarian

Resource update 11 months ago
User avatar None

New string to translate

Wingpanel / Keyboard IndicatorBulgarian

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Wingpanel / Keyboard IndicatorBulgarian

Resource update a year ago
User avatar None

New strings to translate

Wingpanel / Keyboard IndicatorBulgarian

New strings to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Wingpanel / Keyboard IndicatorBulgarian

Resource update a year ago
User avatar None

New strings to translate

Wingpanel / Keyboard IndicatorBulgarian

New strings to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Wingpanel / Keyboard IndicatorBulgarian

Resource update a year ago
User avatar None

New string to translate

Wingpanel / Keyboard IndicatorBulgarian

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

Wingpanel / Keyboard IndicatorBulgarian

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Wingpanel / Keyboard IndicatorBulgarian

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Wingpanel / Keyboard IndicatorBulgarian

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Wingpanel / Keyboard IndicatorBulgarian

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Wingpanel / Keyboard IndicatorBulgarian

Resource update 2 years ago
User avatar None

Resource update

Wingpanel / Keyboard IndicatorBulgarian

Resource update 3 years ago

Search