Updated translations
Poprawione tłumaczenia
a year ago
Updated translations
Poprawione tłumaczenia
a year ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Desktop / Greeter (Extra)Polish

Updated translations
Poprawione tłumaczenia
a year ago
Updated translations
Poprawione tłumaczenia
a year ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Updated translations
Poprawione tłumaczenia
a year ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Desktop / Granite (Extra)Polish

Updated translations
Poprawione tłumaczenia
a year ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Desktop / GalaPolish

Updated translations
Poprawione tłumaczenia
a year ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Desktop / GalaPolish

Show keyboard shortcuts in HeaderBar menus
Pokaż skróty klawiszowe w pasku menu
a year ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Desktop / Granite (Extra)Polish

Improvements:
Ulepszenia:
a year ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Desktop / GalaPolish

Improvements:
Ulepszenia:
a year ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Desktop / GalaPolish

A window & compositing manager for Pantheon
Okno & zarządzanie kompozycją dla Pantheon
a year ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Desktop / Feedback (Extra)Polish

Issue Reporter
Zgłaszający problem
a year ago
User avatar NightSkySK

Suggestion added

Desktop / Feedback (Extra)Polish

Submit and track issue reports
Dodawanie i śledzenie zgłoszonych problemów
a year ago

Search