User avatar zvirdaniel

Pushed changes

Calendar / Calendar

Pushed changes 2 years ago
User avatar zvirdaniel

Committed changes

Calendar / CalendarCzech

Committed changes 2 years ago
User avatar zvirdaniel

Translation completed

Calendar / CalendarCzech

Translation completed 2 years ago
User avatar zvirdaniel

New translation

Calendar / CalendarCzech

"%s" removed
Kalendář "%s" odstraněn.o
2 years ago
User avatar zvirdaniel

New translation

Calendar / CalendarCzech

Not Editable
Needitovatelné
2 years ago
User avatar zvirdaniel

New translation

Calendar / CalendarCzech

Not Removable
ONeodstranitelné
2 years ago
User avatar zvirdaniel

Translation changed

Calendar / CalendarCzech

Events from "%s" will be merged with this calendar:
Události z "%s" budou sloučeny s následujícímtímto kalendářem:
2 years ago
User avatar zvirdaniel

Translation changed

Calendar / CalendarCzech

Events from "%s" will be merged with this calendar:
Události z "%s" budou spojloučeny s následujícím kalendářem:
2 years ago
User avatar zvirdaniel

New translation

Calendar / CalendarCzech

Singular
Events from %d file will be merged with this calendar:
Plural
Events from %d files will be merged with this calendar:
One
Importovat uUdálosti ze %d souboru %d do následujícíhbudou sloučeny s tímto kalendářem:
Few
Importovat uUdálosti ze %d souborů %d do následujícíhbudou sloučeny s tímto kalendářem:
Other
Importovat uUdálosti ze %d souborů %d do následujícíhbudou sloučeny s tímto kalendářem:
2 years ago
User avatar zvirdaniel

New translation

Calendar / CalendarCzech

Events from "%s" will be merged with this calendar:
Importovat události ze souboru %d doUdálosti z "%s" budou spojeny s následujícíhom kalendářem:
2 years ago
User avatar zvirdaniel

New translation

Calendar / CalendarCzech

Select a Calendar to Import Into
Vyberte kalendáře, do které zobraziho chcete importovat
2 years ago
User avatar zvirdaniel

Pushed changes

Desktop / Greeter

Pushed changes 2 years ago
User avatar zvirdaniel

Committed changes

Desktop / GreeterCzech

Committed changes 2 years ago
User avatar zvirdaniel

Translation completed

Desktop / GreeterCzech

Translation completed 2 years ago
User avatar zvirdaniel

New translation

Desktop / GreeterCzech

Try username
Zkuste přihlašovací jméno
2 years ago
User avatar zvirdaniel

New translation

Desktop / GreeterCzech

Username
Přihlašovací jméno
2 years ago
User avatar zvirdaniel

New translation

Desktop / GreeterCzech

Caps Lock is on
Caps Lock je zapnutý
2 years ago
User avatar zvirdaniel

New translation

Desktop / GreeterCzech

Log in as Guest
Přihlásit jako host
2 years ago
User avatar zvirdaniel

New translation

Desktop / GreeterCzech

Password
Heslo
2 years ago
User avatar zvirdaniel

New translation

Desktop / GreeterCzech

Restore Previous Configuration
Obnovit Předchozí Konfiguraci
2 years ago

Search