Source Translation
account обліковий запис
app, application застосунок
Bug вада
Cancel скасувати
Debug зневаджувати
Debugging зневадження
Default типово
delete видалити
disabled вимкнено
folder тека
icon піктограма
image зображення
info, information відомості
minimize згорнути
Minor bug fixes Незначні виправлення
Minor Updates Незначні оновлення
notification сповіщення
option параметр
privacy приватність
remote images зовнішні зображення
remove вилучити
restart перезапустити
screenshot знімок екрана
settings параметри
shortcut комбінація клавіш
Translation updates Оновлено переклади
Updated translations Оновлено переклади
URL URL-адреса
When User Action Detail Object
2 months ago ihor_ck Glossary updated Music/Ukrainian
Незначні виправлення
2 months ago ihor_ck Glossary added Music/Ukrainian
перезапустити
2 months ago ihor_ck Glossary added Music/Ukrainian
застосунок
a year ago mendeleev Glossary added Music/Ukrainian
Незначні виправлення помилок
Browse all glossary changes