Source Translation
Account Račun
Bookmark Oznaka
Desktop Radna površina
Do Not Disturb Ne smetaj
Folder Fascikla
Hibernation Mirovanje
Keyboard Tastatura
Label Oznaka
Night Light Noćno svjetlo
Screen Ekran
Suspend Obustavi
User account Korisnički račun
Workspace Radni prostor