Source Translation
account обліковий запис
app, application застосунок
Bug вада
Cancel скасувати
Debug зневаджувати
Debugging зневадження
Default типово
delete видалити
disabled вимкнено
firewall фаєрвол
folder тека
Housekeeping Домоведення
icon піктограма
image зображення
info, information подробиці
info, information відомості
minimize згорнути
Minor bug fixes Незначні виправлення
Minor Updates Незначні оновлення
notification сповіщення
option параметр
photo світлина
Printer Пристрій друку
privacy приватність
remote images зовнішні зображення
remove вилучити
restart перезапустити
screenshot знімок екрана
settings параметри
shortcut комбінація клавіш
Translation updates Оновлено переклади
Updated translations Оновлено переклади
URL URL-адреса
When User Action Detail Object
a month ago ihor_ck Glossary added Switchboard/Ukrainian
Домоведення
a month ago ihor_ck Glossary added Switchboard/Ukrainian
подробиці
a month ago ihor_ck Glossary added Switchboard/Ukrainian
фаєрвол
a month ago ihor_ck Glossary added Switchboard/Ukrainian
світлина
a month ago ihor_ck Glossary added Switchboard/Ukrainian
Пристрій друку
Browse all glossary changes