Word actief bij Mail!

Hallo, en bedankt voor uw interesse!

Mail wordt vertaald met behulp van Weblate, een webgebaseerde tool om vertalen eenvoudig te maken voor zowel ontwikkelaars als vertalers.

Het vertaalproject van Mail naar Nederlands bevat momenteel 510 te vertalen tekenreeksen en is 80.2% volledig.

Om te helpen bij vertaling van Mail, dient u zich te registreren op deze server.

Eens uw account geactiveerd is, kan u naar het vertaalonderdeel gaan.