Engagera dig i Music!

Hej, och tack för visat intresse!

Music översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Music till svenska har för närvarande 307 strängar för översättning och är 98.7% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Music måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningsavdelningen.