Show seconds:
Mostra els segons:
3 days ago
Show the day of the week:
Mostra el dia de la setmana:
3 days ago
Show the date:
Mostra la data:
3 days ago
User avatar None

New strings to translate

Switchboard / Date & Time PlugCatalan

New strings to translate 4 days ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Date & Time Plug (Extra)Catalan

Resource update 4 days ago
User avatar None

Resource update

Switchboard / Date & Time PlugCatalan

Resource update 4 days ago
User avatar Davidmp

New translation

Switchboard / About PlugCatalan

Please make sure “fwupd” is installed and enabled.
Si us plau, assegureu-vos que fwupd estigui instal·lat i habilitat.
a week ago
User avatar Davidmp

New translation

Switchboard / About PlugCatalan

The Firmware Service Is Not Available
El servei de microprogramari no està disponible.
a week ago
User avatar Davidmp

Translation changed

Switchboard / About PlugCatalan

Firmware Updates Are Not Available
%uNo hi ha cap actualització de microprogramari disponible.
a week ago
User avatar Davidmp

New translation

Switchboard / About PlugCatalan

Connecting to the firmware service and searching for updates.
Es connecta al servei de microprogramari i es comprova si hi ha actualitzacions.
a week ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity