Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
About Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% Translate
About Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Applications Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Applications Plug (extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bluetooth Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bluetooth Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Date & Time Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% Translate
Date & Time Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Desktop Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Desktop Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Display Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% Translate
Display Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Keyboard Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Keyboard Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Locale Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Locale Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Mouse & Touchpad Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Mouse & Touchpad Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Networking Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% Translate
Networking Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Notifications Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Notifications Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Online Accounts (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Online Accounts Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% Translate
Parental Controls Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Parental Controls Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Power Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Power Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Printers Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Printers Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Security & Privacy Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Security & Privacy Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sharing Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sharing Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sound Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sound Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Switchboard 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Switchboard (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% Translate
Universal Access Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Universal Access Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
User Accounts Plug 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% Translate
User Accounts Plug (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Wacom Settings 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Wacom Settings (Extra) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Project website https://elementary.io
Translation license GPL-2.0, GPL-3.0, LGPL-2.1, LGPL-3.0
Number of strings 382830
Number of words 1060009
Number of characters 7521593
Number of languages 203
Number of source strings 1935
Number of source words 5373
Number of source characters 38114
When User Action Detail Object
5 hours ago None Committed changes Switchboard/Mouse & Touchpad Plug (Extra) - Catalan
5 hours ago None Committed changes Switchboard/Mouse & Touchpad Plug - Catalan
5 hours ago None Committed changes Switchboard/Switchboard (Extra) - Catalan
5 hours ago None Committed changes Switchboard/Bluetooth Plug - Catalan
2 days ago Davidmp Translation changed Switchboard/Mouse & Touchpad Plug - Catalan
Mantingueu premut uns segons i deixeu anar el botó primari per fer un clic secundari.
2 days ago Davidmp New translation Switchboard/Switchboard (Extra) - Catalan
Fer que la graella de categories ompli l'espai disponible quan està maximitzada
2 days ago Davidmp New translation Switchboard/Mouse & Touchpad Plug (Extra) - Catalan
També es tenen en compte els clics del botó secundari quan se selecciona el botó primari.
2 days ago Davidmp New translation Switchboard/Mouse & Touchpad Plug (Extra) - Catalan
Addició de la configuració de la mida del punterl clic en aturar-s'hi
2 days ago Davidmp New translation Switchboard/Mouse & Touchpad Plug - Catalan
Clicarqueu amb el botó del mig o feru un toc amb tres dits servirà per enganxar qualsevol text seleccionat.
2 days ago Davidmp New translation Switchboard/Mouse & Touchpad Plug - Catalan
Clic en aturar-s'hi:
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year