Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Calculator Fix this component to clear its alerts. 70% 12 34 2 1
Calculator (Extra) This component is linked to the Calculator/Calculator repository. Fix this component to clear its alerts. 0% 19 80 1 8
Project website elementary.io
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar jeremypw User avatar bagjunggyu User avatar tintou User avatar ryonakano User avatar danrabbit
Translation license proprietary Calculator (Extra) Calculator
Languages 1
Source strings 59
Source words 156
Source characters 1,150
Hosted strings 59
Hosted words 156
Hosted characters 1,150
Calculation;Mathematics;Arithmetic;Scientific;
Kalkulua; Matematika; Aritmetika; Zientifikoa;
2 days ago
elementary, Inc.
elementary, Inc.
2 days ago
Updated translations
Itzulpenak eguneratutak
2 days ago
Other updates:
Bestelako eguneraketak:
2 days ago
New features:
Ezaugarri berriak:
2 days ago
A simple calculator for everyday use. It supports basic and some scientific calculations including trigonometry functions, sin, cos, and tan.
Eguneroko erabilerarako kalkulagailu sinplea. Oinarrizko kalkuluak eta zenbait zientifiko onartzen ditu. Hauen artean, trigonometria funtzioak, sin, cos eta tan.
2 days ago
Solve simple equations
Ebatzi ekuazio sinpleak
2 days ago
User avatar None

Suggestion added

Calculator / Calculator (Extra)Basque

Calculator
Calculator
2 days ago
User avatar None

Suggestion added

Calculator / CalculatorBasque

Show extended functionality
Erakutsi funtzionalitate hedatua
2 days ago
User avatar None

New strings to translate

Calculator / CalculatorBasque

New strings to translate 2 days ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity