Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Photos Fix this component to clear its alerts. LGPL-2.1 1
Photos (Extra) This component is linked to the Photos/Photos repository. Fix this component to clear its alerts. LGPL-2.1 1
Project website elementary.io
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar jeremypw User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar tintou User avatar bagjunggyu User avatar ryonakano User avatar danrabbit
Translation license LGPL-2.1 Photos Photos (Extra)
Languages 1
Source strings 819
Source words 3,596
Source characters 24,248
Hosted strings 819
Hosted words 3,596
Hosted characters 24,248
Redesigned app icon
Przeprojektowanie ikony aplikacji
3 days ago
User avatar None

New string to translate

Photos / Photos (Extra)Polish

New string to translate 4 days ago
User avatar None

Resource update

Photos / Photos (Extra)Polish

Resource update 4 days ago
User avatar None

Resource update

Photos / PhotosPolish

Resource update 4 days ago
Avoid a crash when importing videos
Zapobiegnięto błędowi krytycznemu przy importowaniu filmów
3 months ago
Replace all instances of "Shotwell" with "Photos"
Zamieniono wszystkie wystąpienia "Shotwell" na "Zdjęcia"
3 months ago
Photos taken on the same day show under the same event
Zdjęcia zrobione tego samego dnia pokazywane są teraz pod tym samym wydarzeniem
3 months ago
User avatar None

New strings to translate

Photos / Photos (Extra)Polish

New strings to translate 3 months ago
User avatar None

Resource update

Photos / Photos (Extra)Polish

Resource update 3 months ago
User avatar None

Resource update

Photos / PhotosPolish

Resource update 3 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity