Translation status

Strings79
100.0% Translate
Words696
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Polkit Agent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% Translate
Sideload (Extra) 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% Translate
Sideload 3.0% 0.5% 0.0% 0.0% 6.1% 0.0% Translate
Shortcut Overlay Extra 100.0% 100.0% 0.0% 20.0% 20.0% 20.0% Translate
Shortcut Overlay 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greeter 52.2% 31.4% 8.7% 0.0% 26.1% 0.0% Translate
Granite 83.8% 82.6% 5.9% 5.9% 5.9% 0.0% Translate
Geoclue2 Agent 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Captive Portal Assistant 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greeter (Extra) 33.3% 20.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
Feedback (Extra) 16.7% 16.7% 0.0% 16.7% 33.3% 16.7% Translate
Feedback 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 0.0% Translate
Polkit Agent (Extra) 66.7% 50.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
GeoClue2 Agent (Extra) 16.7% 3.6% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% Translate
Captive Portal Assistant (extra) 100.0% 100.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% Translate

Project Information

Project website https://elementary.io
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-3.0
Repository https://github.com/elementary/gala.git
Repository branch weblate/master 6b0dce5, 3 months ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/desktop/gala/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/pl.po
When User Action Detail Object
8 months ago none Committed changes Desktop/gala - Polish
8 months ago ricotz Translation changed Desktop/gala - Polish
programy-inneapplications-other
10 months ago none Committed changes Desktop/gala - Polish
10 months ago strebski Translation changed Desktop/gala - Polish
Pierwsza wartość to promień rozmycia cienia, druga to współczynnik blaknięcia (którym jest zwykle po prostu -1), trzecia i czwarta to przesunięcie na osi X i Y, a ostatnia - to przezroczystość. Tak więc [blur-radius, top-fade, x-offset, y-offset, opacity].
10 months ago strebski Committed changes Desktop/gala - Polish
10 months ago strebski Translation completed Desktop/gala - Polish
10 months ago strebski New translation Desktop/gala - Polish
Pierwsza wartość to promień rozmycia cienia, druga to współczynnik blaknięcia (którym jest zwykle po prostu -1), trzecia i czwarta to przesunięcie na osi X i Y, a ostatnia - to przezroczystość. Tak więc [blur-radius, top-fade, x-offset, y-offset, opacity]
11 months ago none Committed changes Desktop/gala - Polish
11 months ago strebski Translation changed Desktop/gala - Polish
Zachowaj bieżące ustawieniatę konfigurację
11 months ago none Committed changes Desktop/gala - Polish
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 79 696
Translated 100.0% 79 696
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 10, 2019, 8:27 a.m.
Last author Rico Tzschichholz

Activity in last 30 days

Activity in last year