Translation status

19 Strings 100% Translate
107 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Icons (extra) Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Stylesheet (Extra) Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Portals (Extra) This component is linked to the Desktop/Portals repository. LGPL-3.0
Portals GPL-3.0
Flatpak Platform Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Captive Portal Assistant (Extra) This component is linked to the Desktop/Captive Portal Assistant repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 1
Settings Daemon Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0
Shortcut Overlay (Extra) This component is linked to the Desktop/Shortcut Overlay repository. Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 1
Dock Fix this component to clear its alerts. GPL-3.0 4
Polkit Agent (Extra) This component is linked to the Desktop/Polkit Agent repository. Fix this component to clear its alerts. LGPL-2.1 1

Translation Information

Project website elementary.io
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar RBM-GITHUB User avatar danrabbit User avatar janghe11 User avatar ryonakano User avatar jeremypw User avatar tintou User avatar bagjunggyu User avatar png2378
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 only
Source code repository [email protected]:elementary/sideload.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Hebrew) 050eb4f
User avatar yarons authored 12 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/desktop/sideload/
Filemask po/extra/*.po
Translation file po/extra/pl.po
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Improve performance of download size calculation
Popraw wydajność obliczania rozmiaru pobierania
a month ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Show app name in the main view once it's loaded
Pokaż nazwę aplikacji w głównym widoku po jej załadowaniu
a month ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Link to System Settings → Applications → Permissions
LDodano link do Ustawienia systemowe → Aplikacje → Uprawnienia
a month ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Link to System Settings → Applications → Permissions
Link do Ustawienia systemowe → Aplikacje → Uprawnienia
a month ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Fix crashes on installation failure
Napraw błędy krytyczne w przypadku niepowodzenia instalacji
a month ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Fix crashes on installation failure
Napraw w przypadku niepowodzenia instalacji
a month ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Support Flatpak bundle files
Obsługa plików pakietu Flatpak
a month ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Offer to trash Flatpak files after installing
Zaproponuj wyrzucenie plików Flatpak po instalacji
a month ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Control notifications in System Settings
Kontroluj powiadomienia w ustawieniach systemu
a month ago
User avatar marcin-serwin

Suggestion accepted

Desktop / Sideload (Extra)Polish

Use system Flatpak runtimes for locally installed apps
Używaj systemowych środowisk wykonawczych Flatpak do lokalnie instalowanych aplikacji
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 19 107 739
Translated 100% 19 107 739
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 2, 2021, 7:23 a.m.
Last author Sebastian Gardziński

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity