Translation status

Strings83
12.0% Translate
Words467
15.2%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Files 87.7% 80.0% 12.1% 5.2% 1.3% 0.0% Translate

Project Information

Project website https://elementary.io
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-3.0
Repository [email protected]:elementary/files.git
Repository branch master aefa58ef, yesterday
Repository containing Weblate translations https://l10n.elementary.io/git/files/files/
Filemaskpo/extra/*.po
Translation file po/extra/nn.po
When User Action Detail Object
4 months ago tintou Resource update Files/Files (Extra) - Norwegian Nynorsk
10 months ago none Suggestion removed during cleanup Files/Files (Extra) - Norwegian Nynorsk
Nytt vindauge
10 months ago semonje Committed changes Files/Files (Extra) - Norwegian Nynorsk
10 months ago semonje Translation completed Files/Files (Extra) - Norwegian Nynorsk
10 months ago semonje New translation Files/Files (Extra) - Norwegian Nynorsk
elementary LLC.
10 months ago semonje New translation Files/Files (Extra) - Norwegian Nynorsk
Enkel kopiering, flytting og namngjeving av filer, eller bruk av mapper for å organisere. Det er det same om du føretrekk filene dine i lister, rutenett eller kolonnar – du kan alltid finne dei med éin gong. Du får tilgjenge til alle filene dine, anten dei er på ein lokal harddisk, ei ekstern eining eller andre stadar ved bruk av FTP, SFTP, AFP, WebDAV eller Windows-deling.
10 months ago semonje New translation Files/Files (Extra) - Norwegian Nynorsk
Blad gjennom og behandle filer og mapper
10 months ago semonje New translation Files/Files (Extra) - Norwegian Nynorsk
Nytt vindauge som administrator
10 months ago semonje New translation Files/Files (Extra) - Norwegian Nynorsk
Nytt vindauge
10 months ago semonje New translation Files/Files (Extra) - Norwegian Nynorsk
system-file-manager
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 83 467
Translated 12.0% 10 71
Needs editing 1.2% 1
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Jan. 5, 2019, 12:54 a.m.
Last author Simon Dagfinrud

Activity in last 30 days

Activity in last year