User avatar kingu

Translation changed

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

This playlist will be automatically populated with songs that match its rules. To modify these rules, use the <b>secondary click</b> on it in the sidebar and click on <b>Edit</b>. Optionally, you can click on the button below.
Denne spillelisten vil automatisk bli fylt med sanger som passer inn. For å modifisere reglene for dette; bruk <b>høyreklikk</b> på spillelisten i sidepanelet og klikk <b>Rediger</b>. Eventuelt kan du klikke på knappen under.
2 months ago
User avatar None

New string to translate

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

New string to translate 6 months ago
User avatar None

Resource update

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 6 months ago
User avatar None

Resource update

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

Resource update 11 months ago
User avatar None

Resource update

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

Resource update a year ago
User avatar tintou

Resource update

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

Resource update a year ago
User avatar None

Committed changes

Music / MusicNorwegian Bokmål (nb)

Committed changes 2 years ago
Comment added 2 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 310 975 5,812
Translated 99% 309 973 5,799
Needs editing 0% 1 2 13
Failing checks 0% 1 2 13

Last activity

Last change Jan. 21, 2021, 5:55 p.m.
Last author Allan Nordhøy

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity