Translation status

773 Strings 100% Translate
3,279 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Photos (Extra) This component is linked to the Photos/Photos repository. Fix this component to clear its alerts. LGPL-2.1 1

Translation Information

Project website elementary.io
Instructions for translators

https://elementary.io/docs/translation-guide

Project maintainers User avatar RBM-GITHUB User avatar janghe11 User avatar jeremypw User avatar ryonakano User avatar tintou User avatar bagjunggyu User avatar danrabbit
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU Lesser General Public License v2.1 only
Source code repository [email protected]:elementary/photos.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Norwegian Bokmål (nb)) 3871f45
User avatar kingu authored 6 days ago
Weblate repository https://l10n.elementary.io/git/photos/photos/
Filemask po/*.po
Translation file po/pl.po
User avatar None

Resource update

Photos / PhotosPolish

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

Photos / PhotosPolish

Resource update 4 months ago
User avatar None

Resource update

Photos / PhotosPolish

Resource update 6 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Photos / PhotosPolish

You have already logged in and out of a Google service during this Photos session.

To continue publishing to Google services, quit and restart Photos, then try publishing again.
Już zalogowano się i wylogowano z serwisów Google podczas tej sesji programu ShotwellZdjęcia.

Aby kontynuować publikowanie do serwisów Google, należy zakończyć i ponownie uruchomić program ShotwellZdjęcia, a następnie ponownie spróbować publikacji.
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Photos / PhotosPolish

Photos Extra Publishing Services
Dodatkowe usługi publikowania programu ShotwellZdjęcia
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Photos / PhotosPolish

You have already logged in and out of Facebook during this Photos session.
To continue publishing to Facebook, quit and restart Photos, then try publishing again.
Już zalogowano się i wylogowano z serwisu Facebook podczas tej sesji programu ShotwellZdjęcia.
Aby kontynuować publikowanie do serwisu Facebook, należy zakończyć i ponownie uruchomić program ShotwellZdjęcia, a następnie ponownie spróbować publikacji.
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Photos / PhotosPolish

You are not currently logged into Facebook.

If you don't yet have a Facebook account, you can create one during the login process. During login, Photos Connect may ask you for permission to upload photos and publish to your feed. These permissions are required for Photos Connect to function.
Nie zalogowano w serwisie Facebook.

Jeśli użytkownik nie posiada jeszcze konta w serwisie Facebook, można je utworzyć podczas procesu logowania. Podczas logowania ShotwellZdjęcia Connect może zapytać o pozwolenie na wysyłanie zdjęć i publikowanie ich w kanale użytkownika. To pozwolenie jest wymagane, aby ShotwellZdjęcia Connect mogło działać.
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Photos / PhotosPolish

You have already logged in and out of Flickr during this Photos session.
To continue publishing to Flickr, quit and restart Photos, then try publishing again.
Już zalogowano się i wylogowano z serwisu Flickr podczas tej sesji programu ShotwellZdjęcia.
Aby kontynuować publikowanie do serwisu Flickr, należy zakończyć i ponownie uruchomić program ShotwellZdjęcia, a następnie ponownie spróbować publikacji.
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Photos / PhotosPolish

You are not currently logged into Flickr.

Click Login to log into Flickr in your Web browser. You will have to authorize Photos Connect to link to your Flickr account.
Nie zalogowano w serwisie Flickr.

Wciśnij Zaloguj, aby zalogować się w serwisie Flickr w twojej przeglądarce. Następnie należy upoważnić ShotwellZdjęcia Connect na dowiązanie do konta serwisu Flickr.
7 months ago
User avatar marcin-serwin

Translation changed

Photos / PhotosPolish

Photos Connect
Połączenie programu ShotwellZdjęcia
7 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 773 3,279 22,099
Translated 100% 773 3,279 22,099
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 27, 2021, 9:49 a.m.
Last author Marcin Serwin

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity